Steinsetbygdvegen i Etnedal rustes opp

Fylkeskommunen fortsetter med tiltak på fylkesvegen som går mellom Etnedal og Nord-Aurdal.

Dette bildet viser asfaltering av fv. 251 i Etnedal i 2020. Neste år skal 22,5 km av Steinsetbygdvegen asfalteres etter omfattende vedlikeholdstiltak. Illustrasjonsfoto: Arnfinn Trosterud - Klikk for stort bildeDette bildet viser asfaltering av fv. 251 i Etnedal i 2020. Neste år skal 22,5 km av Steinsetbygdvegen asfalteres etter omfattende vedlikeholdstiltak. Illustrasjonsfoto: Arnfinn Trosterud Arnfinn Trosterud Fylkesvegen mellom Flatøydegard og Raneisvegen skal rustes opp for vel 90 millioner kroner over en periode på tre år.

Startet i fjor

I fjor gjennomførte fylkeskommunen vedlikeholdstiltak på en 7,5 kilometer lang strekning av fylkesveg 2474 mellom Flatøydegard og Lundemoen-krysset i Etnedal.

Tiltakene besto i å renske opp i grøftene, skifte ut masser på de svakeste punktene og skifte dårlige stikkrenner. 

I år skal en vel 22 kilometer lang strekning mellom krysset med Lundemoenvegen og krysset med Raneisvegen i Nord-Aurdal rustes opp med samme type tiltak.

Anleggsarbeidet startet 30. mai og fortsetter til utpå høsten.

Stengt i korte perioder

- Arbeidet foregår for det meste på dagtid, og vegen skal i utgangspunktet være åpen hele tida. Det kan bli nødvendig å stenge den i kortere perioder, for eksempel når entreprenøren skal skifte stikkrenner. Det vil i så fall skje på kvelden eller om natta, sier byggeleder Ola Christensen Kolbu i Innlandet fylkeskommune.

Det er Dokka Entreprenør AS som skal utføre arbeidet for fylkeskommunen.

- Alle bussruter skal gå som normalt mens vegarbeidet pågår, sier Kolbu.

Tre mil blir utbedret

Strekningen som ble rustet opp i fjor har fylkesvegnummer 2474 og er 7,5 kilometer lang. På denne strekningen fortsetter arbeidet i år, blant annet med dypstabilisering, asfaltering og utbedring av rekkverk langs vegen.

Arbeidet som nettopp har startet fortsetter mot nordvest på en strekning som går fram til krysset med Raneisvegen nærmere Fagernes. Denne strekningen er 22,5 kilometer lang og har fylkesvegnummer 2442.

Vedlikeholdsarbeidet blir avsluttet i 2024 med asfaltering av strekningen på fylkesveg 2442.

Til sammen blir en tre mil lang strekning av Steinsetbygdvegen rustet opp for rundt 92 millioner kroner.