Penger til idrett, folkehelse og turstier

Fylkesutvalget vedtok tirsdag blant annet å gi 150 000 kroner til konkurranser i skiorientering på Beitostølen.

Skiløper bruker kart og kompass - Klikk for stort bilde Magnus Lundin/Mostphotos Pengene er til gjennomføring av World Cup, U23-VM og Veteran-VM i skiorientering 8.-12. februar 2023.

Det er Norges Orienteringsforbund som har fått ansvaret for gjennomføringen av disse konkurransene. De vil jobbe tett med Øystre Slidre IL, Øystre Slidre Idrettsarrangement AS og lokalt næringsliv.

Til sammen disse dagene blir det rundt 500 personer med både deltakere og lagledere som vil trenge overnatting på Beitostølen.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 127/2022

Folkehelse i nærmiljøet

Innlandet fylkeskommune har en tilskuddordning for kommunene der de kan søke om midler til folkehelsetiltak i nærmiljøet. Formålet med ordningen er å utjevne sosiale forskjeller og utvikle positive påvirkningsfaktorer på helse i nærmiljøet.

Det kom inn 21 søknader. Av disse får 14 søkere til sammen 1 millioner kroner.

Viktige kriterier for ordningen er at tiltaket skal være forankret i folkehelseutfordringen kommunen har og at arbeidet skal være rettet mot hele befolkningen.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 126/2022

Se hvem som får tilskudd

Arbeid med påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet
Kommune Tiltak Tilskudd i kroner
Engerdal Ut på tur i nærmiljøet 47 000
Gran Ung Kultur Møtes (UKM), Hadeland 140 000
Hamar Regionalt ungdomsmedvirknings-prosjekt - mulig Ringsaker og Stange 70 000
Hamar og Løten Kartlegging av fysisk aktivitet og uteområder i barnehagen i kommunene Hamar og Løten 140 000
Nord-Aurdal Fagernes bybadstue + flytebrygge 70 000
Ringebu og Sør-Fron Mestring i naturen 100 000
Ringsaker Frivillighetsfestivalen 2022 50 000
Søndre Land Gå ta banen - tilrettelegging for aktiv bruksendring av nedlagt jernbanetrasé 54 500
Sør-Fron Sosiale møteplasser og lavterskeltilbud kombinert med muligheter inn i jobb 90 000
Tynset Uformell møteplass med mat, kaffe, prat og tilpasset underholdning for barn/ungdom og eldre 90 000
Vestre Toten Vestre Toten skøytebane 30 000
Vågå Ut på tur i frisk natur 13 500
Åmot Folkehelsetiltaket Aktiv i Åmot 55 000
Åsnes Bedre motorikk - bedre språk 50 000

Penger til turstier

Fylkesutvalget vedtok også å opprette en tilskuddsordningen for å utbedre turstier og turløyper. Dette er en engangsordning for å få brukt opp restmidler fra blant annet et turskiltprosjekt, til sammen 800 000 kroner.

Målet er å bidra til at flere er aktive ute i naturen.

Det er frivillige lag og foreninger som kan søke på ordningen. Pengene kan for eksempel brukes på skilt, infotavler og stolper.

Saken ble først behandlet i hovedutvalg for kultur.

Saken ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget.

Les sakspapirene PS 128/2022