Økonomiske utfordringer for fylkeskommunen

Høye strømpriser, økende renter og generelt sterk prisstigning er krevende også for fylkeskommunen.

Seksjonssjef økonomi og styring Gro H. Reinsborg på talerstolen i fylkestinget. - Klikk for stort bildeSeksjonssjef økonomi og styring Gro H. Reinsborg. Innlandet fylkeskommune Det kom fram da seksjonssjef for økonomi og styring i Innlandet fylkeskommune, Gro H. Reinsborg orienterte fylkestinget om den økonomiske situasjonen tirsdag.

Mer til strøm

Energibudsjettet for 2022 er 45 millioner kroner. I tillegg har fylkeskommunen 40 millioner kroner på et energifond.

Akkurat nå ser det ut til at fylkeskommunen vil ha et overforbruk på energi sammenliknet med det som er satt av i budsjettet og fondet, ifølge økonomisjefen.

Det vil trolig bety behov for minst ytterligere 12 millioner kroner til strøm.

Uforutsette hendelser

Reinsborg nevnte også andre økonomiske utfordringer som økende renter, økte pensjonskostnader, sterk prisstigning og lite frie disposisjonsfond.

– Så må vi jo håndtere det uforutsette. Nå er det Tretten bru, men det kan komme andre ting også, sa hun.

Kollektiv og kompetanse

Det er noen sektorer som har større utfordringer enn andre. Dette gjelder blant annet kollektivtransport, der de merker kostnadsvekst i den lovpålagte skoleskyssen og økte energi- og drivstoffpriser.

Økonomisjefen trakk også fram de videregående skolene.

– På kompetanse har vi et tilbud tilpasset et høyere elevtall enn vi egentlig har nå. Vi bruker mer på dette området enn antatt utgiftsnivå hvis vi ser på inntektssystemet, sa hun.

Inntektssystemet som staten bruker for å beregne hvor mye hver fylkeskommune skal få over statsbudsjettet fordeler midler blant annet basert på antall 16-18-åringer i fylket.

Nytt inntektssystem

Budsjettarbeidet er krevende, ifølge Reinsborg, blant annet fordi Innlandet fylkeskommune får mindre inntekter fra staten på grunn av svak befolkningsutvikling. Dette er knyttet til systemet som brukes for å fordele pengene mellom fylkeskommunene.

I 2024 kommer det et nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Forslag til nytt inntektssystem skal etter planen presenteres i mai 2023.