Norges befolkning har et godt inntrykk av Innlandet

Landets befolkning har et godt inntrykk av Innlandet. Fylket assosieres med det grønne, men få kjenner til fylkets satsinger mot det grønne skiftet.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen - Klikk for stort bilde Marit Thobiassen Strande De aller fleste vurderer Innlandet som et godt sted å bo og leve, viser en fersk omdømmemåling for Innlandet.

Seks av ti gir en score på 4 til 6 på en skala fra 1 til 6. Dette er noe høyere enn ved tilsvarende måling i 2020, og andelen som ikke har en mening er betydelig redusert. De aller fleste plasserer også Innlandet geografisk, og assosiasjonene peker mot landbruk og friluftsliv – også når de blir spurt om områder hvor de mener Innlandet utmerker seg.  

Viser at vi er på rett vei

Men det er ikke like kjent at fylkets tilgang til grønne ressurser er gjenstand for fylkets strategiske satsinger og en betydelig del av næringsutviklingen som skjer i regionen.

- Det er hyggelig at Norges befolkning har et positivt inntrykk av Innlandet og oss som bor her. Og det er vel heller ikke overraskende at de fleste forbinder oss med det grønne; skog, landbruk, reiseliv og de flotte friluftsmulighetene fylket har å by på.

- Så skulle jeg selvfølgelig ha ønsket at våre satsinger mot bioøkonomi og det grønne skiftet var mer kjent rundt oss. Det er vel en bekreftelse på at heller ikke Innlandet er bygget på en dag. Samtidig viser målingen at vi er på rett vei, og det må vi ta med oss i det videre arbeidet, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

En av ti ser på Innlandet som et attraktivt bosted

Tall og statistikk kan tilpasses øynene som ser. I målingen sier én av ti (9 prosent) at de kan tenke seg å flytte til Innlandet. Trekker vi fra dagens innbyggertall i Innlandet, er altså potensialet 460 000 nye innbyggere. Størst er flyttemotivasjonen til Innlandet i aldersgruppa 18 til 29 år (16 prosent).

- Nå vet vi alle at det er veldig stor forskjell på å si at et sted kan være aktuelt å flytte til, til at folk reelt vurderer å flytte dit og ikke minst til at de faktisk gjør det. Det henger sammen med mange faktorer, ikke minst tilgang til arbeid for flere enn én person. Men det er jo positivt at så mange ser på oss som et attraktivt sted å bo, mener Hagen.

I tillegg til arbeid, er familieforhold og sted/miljø motivasjonsfaktorer for å flytte, men også landlige omgivelser, bedre tid, frisk luft, natur og friluftsliv er faktorer som nevnes.

Presenteres på Agenda Innlandet

Det er Innlandet fylkeskommune som har fått gjort en omdømmemåling for Innlandet i forkant av Agenda Innlandet på Gjøvik onsdag 25. januar. Målingen er gjort nasjonalt, men innbyggere bosatt i Innlandet er ikke med. Dette er «utlandets» syn på Innlandet.

Målingen er en oppfølger av målingen som ble gjort til det aller første Agenda Innlandet, da Innlandet fylke ble etablert i januar 2020. Målingen er utført av Kantar de to siste ukene, i uke 2 og 3.

- Planen var å gjenta målingen fra 2020 til fjorårets konferanse. Men helt siden Hedmark og Oppland ble slått sammen til Innlandet, har vi vært i en unntakssituasjon, med korona i flere år og ikke minst en opprivende diskusjon om fylket skulle deles opp igjen i starten av fjoråret. Derfor fant vi det naturlig å vente til i år, sier kommunikasjonssjef Halvor Løkken.