Ni får stipend

Sju personer får kunstnerstipend og to får stipend for husflid og håndverk. 

Folkemengde på konsert - Klikk for stort bildeTre av stipendmottakerne er musikere. Mostphotos Hvem som får stipender ble vedtatt i hovedutvalg for kultur onsdag.

Målet med stipendordningen er å gjøre innlandet attraktivt for profesjonelle innen kunst og kultur.

Stipendene er delt i tre kategorier.

Etablerte kunstnere

I kategorien for etablerte kunstnere er det fire mottakere. Disse får 200 000 kroner hver.

 • Natalia Malykhina Bratli, filmskaper
 • Tollef Røste Østvang, musiker
 • Kay Arne Kirkebø, billedkunstner
 • Rannveig Funderud, billedkunstner

Ordningen har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye utrykk.

Unge kunstnere

Tre mottar stipend for unge kunstnere. De får 50 000 kroner hver.

 • Hanna Paulsberg, musiker
 • Johanne Margrethe Kippersund Nesdal, musiker
 • Victoria Ose, scenekunstner

Formålet er å støtte unge, profesjonelle kunstnere under 36 år som bor i Innlandet.

Husflid og håndverk

To mottar stipend for husflid og håndverk. De får 50 000 kroner hver.

 • Hege Dagestad
 • Sølvi Iren Høibakken

Ordningen skal gi profesjonelle utøvere mulighet til å jobbe med ny formgivning, produktutvikling eller videreutvikling og styrking av en teknikk innen fagfeltet husflisdhåndverk, folkekunst og kulturhåndverk.

44 søknader

Til sammen kom det inn 44 søknader fordelt på de tre ordningene.

Alle søknadene er vurdert av en rådgivende stipendkomité som består av fagpersoner med relevant kompetanse.

Politisk behandling

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 50/2022

Midler til turstier

Politikerne i hovedutvalg for kultur er positive til å opprette en engangs forenklet tilskuddsordning for å utbedre turstier og turløyper.

Målet er å bidra til at flere er aktive ute i naturen.

Det er frivillige lag og foreninger som kan søke på ordningen. Pengene kan for eksempel brukes på skilt, infotavler og stolper.

Til sammen er det 800 000 kroner i potten.

Politisk behandling

Vegard Riseng (H) fremmet et endringsforslag om at lag og foreninger kan søke om inntil 50 000 kroner. I innstillingen var grensen satt på 20 000 kroner

Innstillingen med endringen foreslått av Riseng ble enstemmig vedtatt. Saken skal endelig behandles i fylkesutvalget 1. november.

Les sakspapirene PS 44/2022

Folkedans

Sju søkere får tilskudd til rekruttering innen folkedans.

 • Noregs Ungdomslag: 90 000 kroner
 • Vågå spel- og dansarlag: 35 000
 • Lom spel- og dansarlag: 30 000 kroner
 • Vetle Springgard: 30 000 kroner
 • Nord-Aurdal kommune, kulturskolen: 20 000 kroner
 • Rendalen kommune, kulturskolen: 20 000 kroner
 • Øystre Slidre kommune, kulturskolen: 15 000 kroner

I kriteriene er det blant annet lagt vekt på tydelig satsing på folkedans og tradisjonsdans og overføringsverdi for andre.

Politisk behandling

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 45/2022