Nasjonalt viktige landskap i Hedmark

Nå kan du gi innspill til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hedmark. Høringsfrist er 6. januar 2023.

Stange kirke i det rike jordbrukslandskapet i Vestbygda med Hovinsholmen, Helgøya og Nes i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeStange kirke i det rike jordbrukslandskapet i Vestbygda med Hovinsholmen, Helgøya og Nes i bakgrunnen. Nilsson Cinematics Alle vi som bor og har bodd i Innlandet har satt sitt preg på landskapene her.

Det høres selvsagt ut, men åpner du høringsutkastet til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Hedmark, kan det hende du blir overrasket over den store variasjonen og de mange historiske lagene i omgivelsene våre.

16 ulike landskap

Sammen med Riksantikvaren og Sametinget har Innlandet fylkeskommune avgrenset og beskrevet 16 forskjellige landskap med særegen historie fra tidligere Hedmark fylke.

Til sammen gir disse områdene viktige bidrag til landets historie. Tilsvarende rapport er tidligere utarbeidet for gamle Oppland fylke.     

I nordlig del av tidligere Hedmark fylke er det valgt ut landskap tilknyttet jordbruk, fangst, setring, bergverk og sør-samisk reindrift. Også det spesielle øylandskapet på Koppangsøyene er tatt med.

I sør er det det rike jordbrukslandskapet på Hedemarken, skogssetring og jernvinne, skogfinsk landskap hovedsakelig i Grue, og fløtningshistorien tilknyttet Støa kanal som er de viktigste temaene.

Les høringsutkastet

Her finner du høringsutkastet til KULA Hedmark

Høringsfrist 6. januar 2023

Høringen er åpen, og alle har mulighet til å komme med innspill.

Høringsutkastet er sendt til de aktuelle kommunene, regionale myndigheter, næringsorganisasjoner, museum, frivillige organisasjoner og andre aktuelle instanser.

Digitalt informasjonsmøte

I forbindelse med høringen inviterer Riksantikvaren og Innlandet fylkeskommune til digitalt informasjonsmøte. Der ønsker vi å orientere om KULA-prosjektet, KULA i Hedmark og det blir satt av tid til å stille spørsmål til fylkeskommunen og Riksantikvaren.

Det er to mulige tidspunkt for deltagelse:

 • Fredag 28. oktober fra 9.00 til 11.30 eller
 • Fredag 4. november fra 9.00 til 11.30

Påmelding til cecilie.askhaven@ra.no innen 25. oktober.

De gulrøde berghaldene i Kvikne er synlige elementer i gruvelandskapet - Klikk for stort bildeDe gulrøde berghaldene i Kvikne er synlige elementer i gruvelandskapet Nilsson Cinematics.

I Hedmark inngår disse landskapene i høringsforslaget:

 1. Vangrøftdalen og Kjurrudalen, Os kommune
 2. Storbekkhaugan, Tynset kommune
 3. Kvikne, Tynset kommune
 4. Vingelen og Tolga, Tolga kommune
 5. Tufsingdalen og Femundshytta, Os og Engerdal kommuner
 6. Svahken sijte, Engerdal kommune
 7. Orvdalen, Spekedalen og Raudsjødalen, Tolga, Tynset og Rendalen kommuner
 8. Sølensjøen og Isteren, Engerdal og Rendalen kommuner
 9. Unsetgrenda og Unnsetbrenna, Rendalen kommune
 10. Storhøa, Snertadalen og Lerådalen, Engerdal og Trysil kommuner
 11. Koppangsøyene, Stor-Elvdal kommune
 12. Ljøravassdraget og Støa kanal, Trysil kommune
 13. Vangsåsen, Hamar og Løten kommuner
 14. Steinsodden, Mjøskastellet og Ringsaker kirke, Ringsaker kommune
 15. Tingnes, Helgøya og Stange Vestbygd, Stange og Ringsaker kommuner
 16. Grue Finnskog, Grue og Kongsvinger kommuner

Hva er Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)?

Femunden vinterstid. - Klikk for stort bildeFemunden vinterstid. Jan Nordvålen. KULA er et nasjonalt register over de kulturhistorisk mest verdifulle landskapene i landet. Arbeidet med utvelgelse av landskap til registeret er en oppfølging av Europarådets landskapskonvensjon. 

Landskapene blir ikke freda. Registeret er et kunnskapsgrunnlag og redskap vi håper vil være til nytt for både kommunal-, regional-, og statlig forvaltning. 

Med KULA-registeret vil Riksantikvaren bidra til at nasjonalt viktige landskap blir tatt vare på i planlegging og utvikling. Dette er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, og blir gjennomført i nært samarbeid med fylkeskommunene og Sametinget med involvering av kommunene.   

Les mer om KULA-registeret og bakgrunnen for høringen

Her finner du mer informasjon fra Riksantikvaren.