Nær 6 millioner kroner til folkehelse

Ni kommuner får til sammen 5,85 millioner kroner i folkehelseprogrammet Ung4Reg.

Ung kvinne i samtale med en rådgiver - Klikk for stort bilde Mostphotos Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

4,85 millioner kroner er for 2023, mens den siste millionen gis til to kommuner for 2024.

Psykisk helse og livskvalitet

Ung4Reg er en satsing for å bedre barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

Programmet blir administrert av Helsedirektoratet. De gir penger til fylkeskommunene, som igjen fordeler pengene til de kommunene som er med i programmet.

Kommunene kan få penger i inntil fem år. Sju av kommunene som får penger for 2023 ble tatt inn i programmet i 2019, og dermed er dette siste år for dem. Eidskog og Tynset ble med i 2020, og de får derfor også penger for 2024 i denne tildelingen.

Disse får midler for 2023 og 2024

Ung4Reg 2023
Prosjekt Kommune Tilskudd 2023 i kroner Tilskudd 2024 i kroner
Mitt sted i verden Hamar 650 000 0
Bolig som verktøy for psykisk helse Kongsvinger 550 000 0
Språk- og kulturtolk for inkludering Tolga 550 000 0
Ungdomsskapte folkehelsetiltak Ringsaker 650 000 0
Medvirkning for ungdomsmøteplasser Våler 450 000 0
Medvirkning for ungdomsmøteplasser Åsnes 450 000 0
Inkludering, aktivitet, involvering Sør-Odal 550 000 0
Møteplasser for barn og unge Eidskog 500 000 500 000
Sammen om rett aktivitet for alle Tynset 500 000 500 000

Vil ha felles program for Innlandet 

De kommunene som var med fra Oppland, ble tatt inn i 2017, og dermed har perioden gått ut for dem.

Det er satt i gang et arbeid med å samordne programmet slik at det blir felles for Innlandet fra høsten 2023.

Saken ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget.

Les mer i sakspapirene PS 111/2023