Mintes 13 omkomne i Innlandstrafikken i 2022

Innlandet var det fylket med nest flest omkomne i trafikken i 2022. Fremover blir det viktig å redusere antall ulykker.

Torsdag 2. februar ble den årlige ulykkesmarkeringen i regi av Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i samarbeid med Den Norske kirke og vertskommunen Lesja gjennomført.  

Målet er ingen drepte eller hardt skadde

I Norge har vi et mål om at ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken. 

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet var tydelig på at en må fortsette å jobbe mot visjonen om ingen drepte og hardt skadde i trafikken. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet var tydelig på at en må fortsette å jobbe mot visjonen om ingen drepte og hardt skadde i trafikken. Steinar Svensbakken, Innlandet fylkeskommune - På landsbasis omkom 118 personer på vegene i Norge i 2022, og 13 av disse omkom på offentlige veger i Innlandet. Det understreker ansvaret og at vi må forsterke innsatsen, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen i sin appell på ulykkesmarkeringen. 

Hagen fremhevet at den norske modellen, og summen av tiltak fra mange aktører, anses som nøkkelen for suksess på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Han fremhevet også at en trenger et helhetlig og samordna arbeid mellom offentlige etater, organisasjoner, lag, foreninger og virksomheter om en skal lykkes med trafikksikkerhetsarbeidet. 

Viktig med holdningsskapende arbeid

Bakgrunnen for ulykker er flere og kan relateres til trafikantforhold, kjøretøyforhold, vegforhold og ytre forhold. 

Det gjøres en rekke tiltak på vegnettet for å redusere sjansen for ulykker. Dette er alt fra store vegutbygginger til mindre, og minst like viktige tiltak som hjertesoner ved skoler og nye rekkverk langs veger. 

- Enkelttiltak og vegutbygging løser derfor ikke alle utfordringene i trafikken, og vi må hele tiden jobbe med gode holdninger og det som sitter mellom ørene på den enkelte sjåfør, fortsatte Hagen. 

Holdningsskapende arbeid er viktig på flere områder. Hagen fremhevet at ungdom og unge voksne er ei viktig målgruppe i trafikksikkerhetsarbeidet fordi de er mest utsatt for ulykker. Fylkesordføreren var i sin appell på ulykkesmarkeringen opptatt av kjøring i ruspåvirket tilstand er et stadig økende problem i hele landet som det må jobbes med. 

Viktig å vise omtanke

Ulykkesmarkeringen er en anledning for pårørende til å møtes og til å vise omsorg. Biskop Ole Kristian Bonden deltok i markeringen på Lesja 2. februar.

- Vi har tent fakler for de skadde og drepte. Her i kirkerommet har vi tent lys og lest navnene på de omkomne. Gjennom disse handlingene minnes vi de døde i trafikken, viser vår solidaritet med de skadde og uttrykker vår medfølelse med alle nærstående, sa Bonden under minnegudstjenesten i Lesja kyrkje. 

Bonden fremhevet også at minnemarkeringer gir rom og fellesskap til å se hverandre og støtte hverandre. 

Til toppen