Millioner til tre svensk-norske prosjekter

Tre prosjekter fra Innlandet får til sammen nær 7,7 millioner kroner i støtte fra Interreg Sverige-Norge-programmet.

Det ble klart etter at styringskomiteen gjorde sitt vedtak for denne søknadsrunden 17. februar. Den nøyaktige summen for de tre prosjektene er 7 688 000 kroner.

Samlet verdi for de tre grenseoverskridende prosjektene er på nærmere 53 millioner kroner. To av prosjektene har tilhørighet i Kongsvingerregionen, mens Trysil kommune er prosjekteier for det tredje.

I tillegg til de statlige midlene, har alle de tre prosjektene også fått fylkeskommunale midler:

4,75 millioner kroner til Interreg-prosjekter

Grønn industrivekst

Jan Egil Melby, klyngeleder for 7sterke i Kongsvingerregionen - Klikk for stort bildeKlyngeleder for 7sterke i Kongsvingerregionen Jan Egil Melby er veldig glad for å få Interreg-midler. Klosser – Nå ble jeg kjempeglad, dette gir nye muligheter for 7sterke og for industrien i regionen til å få tilført ny kompetanse og etablere samarbeid med industribedrifter fra hele Värmland. Jeg vil også rette en stor takk til Innlandet fylkeskommune som har støttet oss under hele Interreg-prosessen og til Klosser Innovasjon AS for et godt samarbeid.

Dette er reaksjonen fra Jan Egil Melby, klyngeleder for industriklyngen 7sterke, etter at han fikk vite at de er blitt tildelt 3,56 millioner kroner i statlige Interreg-midler til prosjektet Grønn industrivekst.

Svensk industriklynge 

Industriklyngen 7sterke har 96 medlemsbedrifter fra de sju kommunene i sør-fylket. Prosjektet Grønn industrivekst skal de gjennomføre sammen med IUC Stål & Verkstad-klyngen, som holder til i Karlstad.

Den svenske industriklyngen har mange likhetstrekk med 7sterke og har 153 medlemsbedrifter.

Universitet og høgskole

De to klyngene skal samarbeide med Høgskolen i Innlandet og Karlstad Universitet om prosjektet. Målet er å dele kunnskap og erfaringer innen områdene digitalisering og bærekraft. Det vil også bli lagt vekt på fremtidens industrikompetanse, med spesiell tyngde på kvinnelig ledelse og industrielt entreprenørskap.

Grønn industrivekst er et treårig prosjekt med en samlet verdi på drøyt 20 millioner kroner.

Felles utfordring med utenforskap

Anders Øverby og Kristin Gressberg ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger - Klikk for stort bildeAnders Øverby og Kristin Gressberg ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger gleder seg til å komme i gang med prosjektet. Høgskolestiftelsen i Kongsvinger Også ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger jubler de, etter at det ble kjent at de er tildelt 1,128 millioner kroner fra Interreg Sverige-Norge til prosjektet SAIL – et grenseløst samarbeid om arbeidskvalifisering.

– Dette er et fantastisk signal om at det er tillit til prosjektet og det grenseløse samarbeidet vårt. Nå gleder vi oss til å sette i gang med en omfattende og bred innsats på begge sider av grensa, sier prosjektleder på norsk side, Kristin Gressberg ved Høgskolesenteret.

– Viktig for regionen

Leder ved Høgskolesenterets utviklingsavdeling, Anders Øverby, har tro på at prosjektet får en betydning for regionen:

– Vi er veldig glade for initiativet fra Arko-regionen til dette prosjektet. Og vi er sikre på at det å tenke over grensene er en riktig vei å gå når det gjelder å finne gode løsninger for arbeider rundt utenforskap, understreker Øverby.

Utfordre arbeidsgivere

Arvika Näringslivscentrum er prosjekteier på svensk side. Målet med prosjektet er å samarbeide på tvers av grensen for å bidra til å løse felles utfordringer med unge mennesker som har langvarig utenforskap fra arbeid, utdanning og opplæring.

Ved hjelp av SAIL ønsker de to prosjekteierne å utfordre og utvikle både arbeidsgivere og hjelpemiddelapparatet på begge sider av grensen i regionen.

Også SAIL er tenkt å vare i tre år, og prosjektet har en totalverdi på ca 6,5 millioner kroner.

Bærekraftig transport

Det tredje hovedprosjektet med forankring i Innlandet som tildeles støtte fra Interreg Sverige-Norge i denne søknadsrunden heter En smart, integrert og bærekraftig grenseregion. Dette er en videreføring av tidligere samarbeidsprosjekter om reiseliv i SITE-regionen.

De to kommunene Trysil og Malung-Sälen er prosjekteiere og ønsker nå å jobbe sammen om mobilitetsløsninger med minst mulig klimaavtrykk, som samtidig øker konkurransekraften hos små og mellomstore bedrifter. Det er planer om store reiselivsinvesteringer i regionen de neste 20 årene.

– Viktig for konkurranseevnen

Det er allerede et etablert og godt samarbeid mellom fire grensekommuner hvor reiselivet står sterkt. Med tanke på at transport står for store klimautslipp, er det nødvendig å vurdere bærekraftige løsninger for mobilitet til og fra destinasjonene og innad i regionen. Dette er viktig for konkurranseevnen til bedriftene våre, og det er viktig for gjestene våre. Vi gleder oss derfor til å starte et prosjekt som ser på bærekraftig mobilitet og er svært takknemlige for at Interreg og fylkeskommunen ser potensialet i dette og velger å støtte prosjektet, sier Bente Hagen, kommunalsjef Samfunnsutvikling i Trysil kommune.

Samlet verdi for det treårige prosjektet En smart, integrert og bærekraftig grenseregion er 26 millioner kroner, og Trysil kommune er tildelt 3 millioner kroner i statlig Interreg-støtte.

Mange personer foran en selvkjørende buss. - Klikk for stort bildeForprosjektet til SITE-mobilitet på studietur til Norefjell i Krødsherad kommune. Ellen Anne Bye

Hvem kan søke om Interreg-midler?

EU-programmet Interreg Sverige-Norge gir støtte til samarbeidsprosjekter mellom svenske og norske partnere i grenseregionen. Både offentlige, private og frivillige aktører fra Innlandet kan søke.

Innlandet fylkeskommune har også avsatt søkbare midler til Interreg Sverige-Norge prosjekter. Neste søknadsfrist for hovedprosjekter er 15. september, mens forprosjekter og småskala-prosjekter kan søke hele året.

Les mer om Interreg Sverige-Norge på fylkeskommunens nettsider.

Tekst: Elin Bjørnstad

Til toppen