Lys i pilotprosjekt på Kapp i Østre Toten

Et unikt veglysanlegg langs fv. 2358 Mjøsvegen på Kapp ble nylig satt i drift. Anlegget er første av sitt slag i verden.

40 master langs Mjøsvege - Klikk for stort bilde40 master langs Mjøsvege Kari Broberg, Intelligate Det gamle lysanlegget langs Mjøsvegen hadde behov for utskifting. 

Samarbeider med Intelligate

- Fylkeskommunen inngikk derfor et samarbeid med firmaet Intelligate om å skifte ut veglysanlegget langs Mjøsvegen. Samarbeidet gjorde at vi fikk skiftet veglyset og Intelligate får testet et nytt system, forteller byggeleder Bjørn Magnus Stensby i Innlandet fylkeskommune. 

Periode med prøving og feiling

I 2021 startet utskiftingen av veglyset langs fylkesvegen på Kapp. Siden arbeidet med å skifte ut veglyset startet, har det vært perioder med prøving og feiling. 

- Det er flere som har lurt på hvordan det kan ta så lang tid å få noen pærer til å lyse og hvorfor lysene har vært så mye av og på. Nå er vi i mål med testingen, og vi håper lysene fremover vil lyse som de skal, sier Kari Broberg i Intelligate. 

Broberg er på vegne av Intelligate prosjektleder for utprøvingen av det nye veglysanlegget. Hun takker naboer og trafikanter for utvist tålmodighet i prøveperioden

Første av sitt slag i verden

Det er satt opp 40 lysmaster på en 1,5 kilometer lang strekning langs Mjøsvegen på Kapp. Dette er det første anlegget av sitt slag i hele verden.

- Mastene som er satt opp er i aluminium. Aluminium lar seg lett gjenvinne og har halvparten av karbonavtrykket sammenlignet med stål. Dette er en av flere miljømessige fordeler med dette prosjektet, fortsetter Broberg. 

Hun legger til at det tradisjonelt brukes vekselstrøm i veglysanlegg, men i det nye anlegget langs Mjøsvegen brukes likestrøm. Hun forklarer det har følgende fordeler: 

  • færre strømforsyningsskap som gjør anlegget mer miljøvennlig
  • antall strømabonnement er færre og dermed rimeligere og drifte
  • det er strøm tilgjengelig også når lysene er slukket. Dette gjør at sensorene har strøm til enhver tid og ikke trenger batterier som må skiftes

En fjerde fordel er at mastene kan benyttes til mer enn bare lys. 

- På mastene kan vi også montere sensorer og annet utstyr som har ulike formål. Dette kan blant annet være hvor mange kjøretøy som passerer, temperatur, hvor glatt det er på vegen og om det er forurensning, forklarer Broberg. 

Forsøksprosjektet et spleiselag

Pilotprosjektet på Kapp er et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av flere parter.

Innlandet fylkeskommune har betalt det et ordinært anlegg ville kostet, mens Innovasjon Norge og Intelligate har betalt kostnaden utover dette. 

Lokale leverandører

- Det er også verdt å nevne at det er flere lokale leverandører til dette anlegget langs Mjøsvegen på Kapp, sier Broberg avslutningsvis.

Hun nevner at Lena Metall har levert mastene og at elektronikken er produsert hos Topro på Gjøvik. 

Til toppen