Laserskanning åpenbarer kulturminner

Med digitale modeller av landskapet filtreres skogen bort og kulturminner blir synlige. Sjekk eksemplene fra Innlandet.  

Fangstgroper for elg, Olstappen i Nord-Fron.  - Klikk for stort bildeFangstgroper for elg, Olstappen i Nord-Fron. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv På noen områder er laserskanning fra luften (LIDAR) rene drømmeteknologien. Istedenfor tett skog ligger plutselig fangstgropene der som perler på en snor framfor deg på skjermen. Gamle veifar blir synlige igjen og gravhaugene lyser mot deg.

Med digitale modeller av landskapet kan man rett og slett «se forbi» skogen og rett på kulturminnene.

Arkeologer i Innlandet har i mange år bidratt til utvikling av denne teknologien for kulturminnefeltet, og bruker det i daglig forvaltningsarbeid.

Sjekk disse eksemplene fra Innlandet

Nå har Kommunal- og distriktsdepartementet laget en storymap/guide som viser hva laserskanning kan fortelle om kulturminner og samtidig gjøre behandlingen av byggesaker mer effektiv. Se Storymapen med eksempler fra Innlandet her. 

Vi i Innlandet fylkeskommune er litt stolte over at departementet bruker eksempler fra Innlandet til å fortelle hvordan laser-verktøyet fungerer. Kulturarv har gitt bidrag til arbeidet med guiden.

Flyfoto viser tilsynelatende bare skog.  - Klikk for stort bildeFlyfoto viser tilsynelatende bare skog. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.

Men den digitale modellen viser en rekke med fangstgroper.  - Klikk for stort bildeMen den digitale modellen viser en rekke med fangstgroper. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.

Dette verktøyet er for alle

Mange hobbyarkeologer og friluftsfolk bruker også digitale terrengmodeller laget ved laserskanning for å finne kulturminner, dette verktøyet kan brukes av alle som er interessert. Jo flere som engasjerer seg, jo mer oversikt får vi over kulturarven i Innlandet.  Du har også mulighet til å registrere kulturminner selv i Kulturminnesøk.no.  

Ta en kikk selv, kanskje ser du landskapet rundt deg på en ny måte. Her kan du for eksempel se hvordan kullmiler knyttet til Lesja jernverk vises i en digital modell. 

Slik ser kullmiler ved det gamle jernverket på Lesja ut på Høydedata.no.  - Klikk for stort bildeSlik ser kullmiler ved det gamle jernverket på Lesja ut på Høydedata.no. Hentet fra Høydedata.no, Kartverket.

Laserskanning effektiviserer letingen etter kulturminner

Med tilgang til en digital modell av landskapet, kan kommunen eller fylkeskommunen kartlegge synlige kulturminner over store områder på kort tid.

Laserskanning kan være både arbeidsbesparende og gi bedre kvalitet på arbeidet som utføres.

Les mer

Her kan du lese mer om laserskanning og kulturminner i Innlandet.