Lag Hjertesoner rundt skolene!

Brøttum barne- og ungdomsskole i Ringsaker har en hjertesone rundt skolen sin. Nå inspirer de andre skoler med en film.

En gruppe personer oppstilt foran en vegg.  - Klikk for stort bildeGodt samarbeid: Det er mange aktører som samarbeider om trafikksikkerhet rundt skolene våre. Fra høyre: Randi Sira (Statens vegvesen), David Tofthagen (Trygg trafikk Innlandet), Haldis S. Sveen (Rektor Brøttum barne- og ungdomsskole), Marit Nyhuus (Innlandet fylkeskommune), Aud Hove (fylkesordfører Innlandet fylkeskommune), Anita Ihle Steen (ordfører Ringsaker kommune) og Marit Espeland (Innlandet fylkeskommune). Kjerstin Lundgård En Hjertesone er et område rundt skolen hvor det skal være helt trygt å gå og sykle til skolen. Elevene oppfordres til å sykle eller gå til skolen hvis det er mulig.  

De elevene som bor så langt unna at de må ta buss, får gå fra busstoppet som er godt tilrettelagt for av- og påstigning.

Det samme gjelder de som blir kjørt. Her etablerer skolene såkalte droppsoner, hvor foresatte trygt kan sette av barna, så de kan gå de siste meterne inn til skolen.

Som fylkesordfører Aud Hove sier:

Det handler rett og slett om at ungene våre skal komme trygt til og fra skolen.

Godt samarbeid

Hove skrøt av det gode samarbeidet mellom ulike aktører, og oppfordret alle skoler i Innlandet til å jobbe for å skape Hjertesoner. For Hjertesoner er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom mange aktører.

Her i Innlandet har Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen og Trygg trafikk samarbeidet med skoler om å lage Hjertesoner siden 2021.

Filmpremiere til inspirasjon

Mange elever samlet i en aula. Vi ser dem bakfra mens de ser på en storskjerm. - Klikk for stort bildeFilmpremiere: 320 elever satt spente i aulaen på Brøttum barne- og ungdomsskole for å se om de kunne gjenkjenne seg selv i Hjertesone-filmen. Kjerstin Lundgård Ved en Hjertesone-skole drives det også systematisk trafikkopplæring slik at alle tar gode og kloke valg i trafikken.

Mandag ble det gode arbeidet ved Brøttum skole markert med en filmpremiere. Hjertesone-filmen er filmet på Alvdal og Gjøvik i tillegg til Brøttum. Det var stor stas for elevene å se seg selv på storskjerm.

Rektor Halldis Sveen oppfordrer andre skoler til også å jobbe med Hjertesone-tiltak.

– Dette er så viktig! Vi har ingen å miste!

Se Hjertesonefilmen som er filmet på Brøttum, Alvdal og Gjøvik: