Krever satsing på veg og jernbane i Innlandet

Innlandet er hjertet som pumper blod til flere av de viktigste transportkorridorene i Norge. 

Tre kvinner og to menn i en konferansesal. - Klikk for stort bildeSamferdsminister Jon-Ivar Nygård (i midten) møtte samferdselssjef Aud M. Riseng (fra venstre), utvalgsleder Iselin Vistekleiven, nestleder Suhur Lorch-Falch i samferdselsutvalget og medlem i fylkesutvalget, Joakim Ekseth for å få innspill til transportplanen som blir lagt fram til våren. Are Forbord/Samferdselsdepartementet

Dette bør prege Regjeringens nye Nasjonale transportplan (NTP) for perioden 2025 - 2036. 

Mest fylkesveg i Norge

Fylkespolitikerne hadde mange viktige innspill da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård inviterte til møte om den nye transportplanen den 14. november.

Innlandet har det største fylkesvegnettet i landet. Det er bare staten selv som har et lengre vegnett å ta vare på. 

I tillegg går seks jernbanestrekninger gjennom fylket. 

Mange av riksvegene og jernbanestrekningene er viktige også i internasjonal sammenheng. Transport av varer og mennesker til og fra utlandet går ofte gjennom Innlandet. 

Nasjonale utfordringer

- Målet med den nye planen er å legge til rette for et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet i 2050. Vi må ta vare på det vi har, og utnytte kapasiteten til transportsystemene våre bedre, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i sin innledning. 

- Innlandet vil bidra til at Norge når disse målene. En fersk kartlegging av tilstanden på fylkesvegene viser dessverre at etterslepet på fylkesvegene har økt betydelig. Fylkesvegene trenger å bli tilført fem milliarder mer hvert år i NTP-perioden, sa lederen i Innlandets hovedutvalg for samferdsel, Iselin Vistekleiven (AP), da hun holdt innlegg på møtet. 

Viktig for beredskapen

Vistekleiven stilte sammen med nestlederen i samferdselsutvalget, Suhur Lorch-Falch (MDG), gruppeleder og medlem i fylkesutvalget, Joakim Ekseth (H) og samferdselssjef Aud M. Riseng på konferansen. 

Vistekleiven la vekt på hvor avhengig næringslivet er av gode transportårer for å få fram varer og gods. 

- De store ødeleggelsene etter uværet «Hans» sist august har vist at infrastrukturen vår er svært sårbar, sa Vistekleiven. 

Hun pekte også på at rundt halvparten av Innlandets 6 800 kilometer lange fylkesvegnett er definert som omkjøringsveger for riksvegene.

Legges fram til våren

Fylkestinget har sendt inn flere høringsuttalelser til Samferdselsdepartementet underveis i arbeidet med den nye transportplanen for perioden 2025-2036.

På møtet i Drammen den 14. november var også Viken fylkeskommune, Oslo kommune og representanter fra næringslivet i dette området invitert til å holde innlegg og stille spørsmål til departementet. 

Den nye planen blir lagt fram i en stortingsmelding våren 2024. 

Du kan finne alle de nasjonale dokumentene om planen her.