Hva nå, Innlandet?

Krig og økonomisk usikkerhet dannet deler av bakteppet under konferansen Agenda Innlandet på Gjøvik onsdag.

Nåværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum og tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen i samtale med politisk redaktør i Nationen Anne Ekornholmen . - Klikk for stort bildeNåværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum og tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen i samtale med politisk redaktør i Nationen Anne Ekornholmen Frøydis Haug I tillegg preger klimautfordringer og rekrutteringsproblemer store deler av verdenssamfunnet.

Hvordan påvirker situasjonen og usikkerheten norsk og internasjonal økonomi? Hva skal Innlandets bidrag være til at vi skal lykkes med nye næringer og økt eksport i et bærekraftig perspektiv? Klarer vi å snu utviklingen med en aldrende befolkning og rekruttere ny kompetanse?

Dette var spørsmål den rikholdige listen med innledere skulle bidra med svar på til de nesten 500 deltakerne i Fjellhallen på Gjøvik.

- Norsk økonomi går godt

At det er stor usikkerhet knyttet til økonomien er nok de fleste enige om, men sjefsøkonom i NHO Øystein Dørum mente at alt ikke er mørkt i norsk økonomi.

- Det går forbausende godt i norsk økonomi. Det er grunn til å tro at vi begynner å nærme oss inflasjonstoppen og dermed rentetoppen, sa han og la til at han ikke tror vi kommer til å ha noen alvorlige tilbakeslag i norsk økonomi i 2023.

Sjefsøkonom i SpareBank1 Gruppen Elisabeth Holvik og flere andre snakket også om den økonomiske utviklingen.

- Gode valg over mange år demper krisen

Så var det finanspolitikernes tur. Nåværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum og tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen snakket med politisk redaktør i Nationen Anne Ekornholmen om hvordan det er å lede Norge gjennnom økonomiske kriser.

- Vi har merket at det er tøft for privatpersoner i Norge, men i Europa har de merket det mye hardere enn oss, sa Vedum.

Han mener gode valg gjort av regjeringer over en lengre periode, er årsaken til at vi ikke merker krisa så kraftig som andre. Han henviste blant annet til måten Sigbjørn Johnsen styrte finansdepartementet på som et godt eksempel.

- Må tørre å stå i krisa

- Det er i gode tider du skal passe på. Det er ofte da du sår frøet som blir til ei krise, sa Johnsen og henviste til det store overforbruket på 1980 som førte til finanskrise.

Johnsen var også opptatt av å tørre å stå i krisen med henvisning til de dårlige resultatene på meningsmålingene Ap og Sp har fått i det siste.

- Kriser kan være kortvarig eller langvarig. Du må tro på at den kursen du har valgt ut at krisa er riktig og så må du tørre å stå i det, sa han.

- Arbeidskraft er viktigste ressurs

Johnsen var dessuten tydelig på hva som er den viktigste ressursen både Norge og Innlandet har, og det er arbeidskraft.

Erna Solberg på scenen under Agenda Innlandet - Klikk for stort bildeTidligere statsminister Erna Solberg mener vi vil mangle arbeidskraft i fremtiden. Frøydis Haug Dette var tidligere statsminister og partileder i Høyre Erna Solberg helt enig i.

- Kampen om arbeidskraften kommer til å bli det aller viktigste i fremtiden. Vi kommer til å mangle arbeidskraft, sa hun.

- Sett pris på 62-åringene

Hun hadde flere innspill til hvordan vi kan ta tak i denne utfordringen.

- Jeg vil oppfordre alle arbeidsgivere til å sette pris på alle ansatte over 62 år, sa hun.

Grunnen er at vi trenger at folk står lenger i jobb enn før.

Hun mener også at arbeidsgivere skal være flinke til å tilby etter- og videreutdanning. Dette er for å sikre at vi hele tiden har den oppdaterte kompetansen vi trenger.

Hun pekte også på hvor viktig digitalisering blir for å effektivisere arbeidsoppgavene og la til:

- Alle må inn i arbeidslivet. Dette klarer ikke det offentlige å gjøre alene, sa hun.

Ungdommens perspektiv

Generalsekretær i AUF Jan Halvor Vaag Endrerud, Ingrid Elisabeth Volungholen i Ungdommens fylkesting Gertrud Nordal i samtale med politisk redaktør i Nationen Anne Ekornholmen. - Klikk for stort bildeFra venstre: generalsekretær i AUF Jan Halvor Vaag Endrerud, Ingrid Elisabeth Volungholen i Ungdommens fylkesting Gertrud Nordal i samtale med politisk redaktør i Nationen Anne Ekornholmen. Frøydis Haug Det er ikke bare de eldste arbeidstakerne som ønsker å føle seg nyttig.

- Ungdommen trenger å vite at det er behov for dem.

Utsagnet kom fra Ingrid Elisabeth Volungholen, som sitter i Ungdommens fylkesting. Hun hadde en samtale på scenen med generalsekretær i AUF Jan Halvor Vaag Endrerud og fylkestingspolitiker for Høyre Gjertrud Nordal ledet av Anne Ekornholmen.

Spørsmålet hun svarte på var hva som skal til for å få ungdom til å flytte tilbake til Innlandet etter noen år ute i studier og jobb.

Arbeid, gode skoler og kultur

Endrerud mener det som skal til for å lokke ungdom tilbake er arbeid, gode skoler og barnehager og et godt kulturtilbud.

- Innlandet har jo alt dette, sa han.

I likhet med Endrerud, bor også Nordal i Oslo for tiden.

- Noe av det beste med å bo i Oslo, er jo å dra hjem. Vi har jo det meste og mange muligheter, sa Nordal, men la til at innlendinger kan bli flinkere til å skryte av fylket sitt.

Mange spennende innlegg

Programmet for konferansen var rikholdig.

Statsforvalter Knut Storberget snakket om beredskap, kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik snakket om regjeringens ambisjoner og politikk for regional utvikling og Inga Blærsterdalen og Vegard Sjursen snakket om prosjektet Innlandsporteføljen, der de skal finne verdikjedene og områdene med størst potensial for ny grønn vekst.

Dessuten sto også befolkningsutvikling og forskning på programmet.

- Eventyrlige muligheter skjer

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen på scenen på Agenda Innlandet - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen oppsummerte konferansen. Frøydis Haug Fylkesordfører Even Aleksander Hagen trakk inn folkeavstemmingen i Innlandet for et år siden, og mente at det kan ha kommet noe godt ut av den til tross for mye bråk og oppstuss da det sto på.

- Jeg tenker at vi har fått fokus på vår del av landet, oppgavene og utfordringene, men også mulighetene, sa han og fortsatte:

- Eventyrlige muligheter er ikke noe som skal skje, det er noe som allerede skjer.

Les mer om Agenda Innlandet

Til toppen