Fortsatt stramt budsjett for fylkeskommunen

Innlandet fylkeskommune får 143,5 millioner kroner mer i forslag til revidert nasjonalbudsjett, men utgiftene øker mer.

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud foran et banner med logoen til Innlandet fylkeskommune og slagordet eventyrlige muligheter - Klikk for stort bilde Marit Thobiassen Strande Til sammen får fylkeskommunene en økning på 1,1 milliarder kroner i økt rammetilskudd i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. I tillegg får kommunesektoren beholde økte skatteinntekter.

Samlet sett utgjør de økte frie inntektene for 2023 143,5 millioner kroner for Innlandet fylkeskommune.

Disse midlene skal blant annet dekke den økte lønns- og prisstigningen. Foreløpige beregninger viser at utgiftsøkningene til fylkeskommunen er om lag 190 millioner kroner.

– Selv med økt rammetilskudd, er budsjettet til Innlandet fylkeskommune fortsatt stramt. Det er ikke sikkert alle sektorene kan få kompensert for sine merutgifter, sier fylkeskommunedirektør Tron Bamrud.

I juni vil han legge fram en sak i fylkestinget med forslag til hvordan endringene skal innarbeides i budsjettet for fylkeskommunen.

Utvider tannhelsetilbudet

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å legge om det fylkeskommunale tannhelsetilbudet til unge. Personer mellom 21 og 24 år skal bare betale 25 prosent egenandel.

Grunnen til dette, er at mange unge oppgir økonomi som grunn til at de ikke oppsøker tannlege.

Penger til Anno

Anno museum i Elverum får 4 millioner kroner i økt driftsstøtte i forslaget. Pengene skal gå til Anno museums nye bevaringssenter, som ligger i tilknytning til Glomdalsmuseet.

Innlandet fylkeskommune er største enkeltaksjonær i Anno museum, med 35 prosent av aksjene.

Fakta om revidert nasjonalbudsjett

11. mai la regjeringen Støre fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett (statsbudsjett) for 2023. Her blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Stortinget behandler og vedtar revidert nasjonalbudsjett i slutten av juni.

Nytt inntektssystem

11. mai presenterte også regjeringen forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Forslaget baserte seg på rapporten til ekspertutvalget fra 2. desember og en offentlig høringsrunde.

Innlandet kommer godt ut av omleggingen av inntektssystemet. Hvis vi sammenlikner tallene fra 2023 i gammelt system med nytt, viser det en økning på 143 millioner kroner for Innlandet fylkeskommune. Inntektssystemet skal fases inn over fire år, og effekten første året blir derfor 36 millioner kroner.

– Det er svært gledelig at denne omleggingen viser bedre effekt for Innlandet. Vi har lenge ment at vi har vært underfinansiert, sier fylkeskommunedirektør Tron Bamrud.

Det er stortinget som skal behandle og vedta forslaget til nytt inntektssystem.