Flere tiltak får spillemidler

Innlandet fikk drøyt 7 millioner kroner mer i spillemidler for 2023 enn forventet. Dermed får flere tiltak penger.

To jenter som henger i kanten på et svømmebasseng og sparker med bena - Klikk for stort bilde Mostphotos Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag hvilke tiltak som skal få de ekstra midlene. Det er 11 tiltak som ikke ble prioritert i første omgang som likevel får penger i år.

Mest får Jorekstad AS, som får 4,5 millioner kroner til svømmehallen og Moelven IL, som får drøyt 3,3 millioner kroner til friidrettsanlegget sitt. Siden tildelingene er over 1 millioner kroner, blir de fordelt over to år.

127,6 millioner kroner

Til sammen fikk Innlandet 127,6 millioner kroner i spillemidler for 2023. Det er drøyt 7 millioner kroner mer enn forventet.

I tillegg fordeler fylkeskommunen inndratte midler og renter i denne runden.

Fylkeskommunedirektøren har gjort vurderinger blant annet knyttet til antall år på venteliste, regional fordeling og søknadssum.

Les sakspapirene PS 26/2023

Disse tiltakene får de ekstra midlene

Spillemidler 2023 - tilleggsfordeling
Søker Tiltak Kommune Tilskudd i kroner
Hadeland o-lag Lygna o-kart Gran 156 000
Jorekstad AS Jorekstad svømmehall Lillehammer 4 500 000
Tynset jeger- og fiskerforening Klubbhus Tynset 800 000
Moelven IL Friidrettsanlegg - kunststoff m/lys Ringsaker 3 349 000
Vingelen IL Morabben idrettsanlegg - varmestue Tolga 665 000
Tynset jeger- og fiskerforening Klubbhus Tynset 800 000
Reinsvoll IF Reinsvoll idrettspark - lagerbygning Vestre Toten 521 000
Tessand idrettslag Mån idrettshus Vågå 947 000
Skreia IL Skreiahallen Østre Toten 147 000
Skreia IL Skreiahallen Østre Toten 283 000
Øyer/Tretten IF Mosetertoppen snøproduksjonsanlegg Øyer 1 000 000

Les også artikkelen om prioriteringen av spillemidler hovedutvalg for kultur gjorde i sitt møte 12. april: Flerbrukshall, sykkelløype og dagsturhytter får spillemidler