Flere fylkesveger i Innlandet er fortsatt stengt

Flere fylkesveger er fortsatt stengt etter mye nedbør de siste dagene. Fylkeskommunen følger situasjonen nøye.

Flom har gjort at over 20 fylkesveger i Innlandet har vært stengt for trafikk de siste dagene. 

Følger situasjonen nøye

Fylkesveg 21 ved Tollefsbøl i Eidskog ble stengt for trafikk 14. april. Etter omfattende arbeider ble vegen åpnet igjen om ettermiddagen lørdag 15. april. - Klikk for stort bildeFylkesveg 21 ved Tollefsbøl i Eidskog ble stengt for trafikk 14. april. Etter omfattende arbeider ble vegen åpnet igjen om ettermiddagen lørdag 15. april. Brede Sillerud, Innlandet fylkeskommune - Noen av vegene som ble stengt er åpnet for trafikk igjen, mens vi jobber for å få åpnet de andre vegene igjen så raskt det lar seg gjøre. Noen veger har fått såpass skader at det vil ta noen dager før de blir åpnet igjen, sier samferdselssjef Aud Margrethe Riseng i Innlandet fylkeskommune. 

Trafikantene får oppdatert trafikkinformasjon i Vegtrafikksentralen sine kanaler 175.no, @vtsost på twitter eller ved å ringe telefonnummer 175
Viktig med dialog med kommuner og transportetater
Stengte veger berører flere offentlige aktører og berørte trafikanter og innbyggere. 

Samferdselssjef Aud M. Riseng etablerte allerede torsdag kveld dialog med Nye Veier AS og Statens vegvesen som er vegeiere av riksvegene i Innlandet. 

Riseng har de siste dagene også hatt kontakt med ordførere i kommuner hvor fylkesveger har vært stengt.

- Det er viktig med dialog med andre offentlige aktører ved hendelser som flom og stengte veger. Gjennom dialog kan vi finne gode løsninger som gjør at trafikantene kan komme seg trygt frem på sin kjøretur, fortsetter Riseng.

Stort fylke gir ulike utfordringer

Innlandet er et stort fylke med veldig ulik topografi i ulike deler av fylket. 

- Det stor forskjell på Kongsvinger og Hedmarken med store vannmengder og flom, og mer høyereliggende strøk med steinsprang og snøskred. Dette kan være utfordrende materie å manøvrere seg i, forklarer Riseng.