Fagernes som internasjonalt reisemål

Nord-Aurdal kommune ønsker å undersøke om Fagernes kan bli et reisemål for turister fra hele Nord-Europa.

Fagernes sentrum sett fra Vesleøya med brua over Strandefjorden - Klikk for stort bildeKan Fagernes bli et internasjonalt reisemål? Det vil Nord-Aurdal kommune undersøke. Marit Thobiassen Strande Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi inntil 1 millioner kroner for at Nord-Aurdal kommune skal gjennomføre en mulighetsstudie. Målet for studien er å vurdere om Fagernes kan bli et internasjonalt reisemål for fjellregionen.

I studien vil de blant annet se på om flyplassen Leirin kan ha en rolle for å nå det internasjonale markedet.

Overnatting og gondol

Dessuten vil de utrede interessen for å utvikle et område mellom Fagernes by og Leirin for småskala utbygging av overnatting, både hotell og fritidsboliger.

De vil også sjekke muligheten for å knytte området sammen med en gondol.

Elektriske fly

Miljøperspektivet er viktig, og det innebærer blant annet overnattingssteder som er selvforsynt med energi og flyplass kun for elektriske fly.

– Det er store tanker som ligger til grunn. Her er det ideer om å etablere en ny destinasjon med kun fossilfri atkomst, innovere og omstille en liten by der turisme skal være en av hovednæringene, re-åpne flyplass for å bli verdens første el-flyplass og binde det hele sammen med en gondol, skriver fylkeskommunedirektør Tron Bamrud i sin vurdering.

Politisk behandling

Innstillingen fra fylkeskommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 37/2022