Ekstraordinær støtte til Tretten

Fylkesutvalget har vedtatt å gi en million kroner til næringslivet som er rammet av brukollapsen på Tretten.

Ødelagt Tretten bru over Gudbrandsdalslågen - Klikk for stort bildeLokalsamfunnet ble delt i to etter at brua på Tretten kollapset. Erik Rebne Larsstuen/Statens vegvesen Pengene skal gå til det søkbare krisefondet som Øyer kommune skal opprette.

Formålet med fondet er å gi støtte til næringslivet som sliter med økte utgifter og sviktende omsetning som direkte konsekvens av brukollapsen.

Delt i to

Tretten bru over Gudbrandsdalslågen kollapset 15. august i år.

– Trettensamfunnet merker hvordan situasjonen uten bru legger rammer og begrensninger for det å bo, leve og drive næring i området. Lokalsamfunnet med bosetting, infrastruktur og næringsliv er fordelt på hver sin side av elva, skriver fylkeskommunedirektør Tron Bamrud i saksframlegget.

Han legger til at fylkeskommunen jobber for å redusere tiden det tar å få på plass trygge løsninger med først midlertidig bru og deretter permanent bru.

Politisk behandling

Truls Gihlemoen (FrP) fremmet et tilleggsforslag om at denne summen skal inkluderes i fylkeskommunens krav om dekning av kostnader fra staten.

– Vi i Fremskrittspartiet har vært opptatt av hvem som skal dekke kostnadene i forbindelse med denne brukollapsen og mener at staten bør ta et ansvar, sa han.

Saken med FrPs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 129/2022