Drone skal kartlegge gate i Gjøvik

Fylkeskommunen skal kartlegge fylkesveg 2388 Prost Bloms gate i forbindelse med bygging av fortau og sykkelfelt.

Kart over Prost Bloms gate i Gjøvik. - Klikk for stort bildeKart over Prost Bloms gate i Gjøvik. InnlandsGis Hvis det blir klart vær, kan kartlegginga bli utført med drone i løpet av helga. Hvis været ikke blir godt nok, blir droneflyginga utsatt.

Lager modell

Dronen skal ta bilder og hente informasjon om gata og terrenget rundt den. Deretter kan fagfolkene lage en datamodell som brukes når byggearbeidet skal detaljplanlegges.

Fylkeskommunens dronepiloter flyr med drone over området på helg, fordi det da er mindre trafikk enn på hverdager.

Sykkelveg med fortau

Dagens Prost Bloms gate har ikke noe tilbud til gående og syklende vest for krysset med Føllingstads veg. Gata er smal og har en trafikk på nærmere 4500 biler i døgnet, målt i gjennomsnitt gjennom et år.

Etter ombygging vil fylkesvegen få eget sykkelfelt mot Øverby fra Fastlands-området til Parksvingen.

Fotgjengerne får endelig fortau fra Parksvingen til krysset med Føllingstads veg. Dagens fortau mellom dette krysset og Fastland skal også rustes opp, og gata blir bedre tilrettelagt for busspassasjerer.

Planlagt byggestart er senhøsten 2023.