Bruarbeid stenger E6 forbi Tretten på dagtid

Bygging av fundament for ei midlertidig bru over Lågen gjør at E6 må stenges fra 14. til 30. mars.

For å få landkaret  ved siden av E6 (i bakgrunnen) klart til å bære den midlertidige brua, må E6 stenges på dagtid på hverdager i to uker. - Klikk for stort bildeFor å få landkaret ved siden av E6 (i bakgrunnen) klart til å bære den midlertidige brua, må E6 stenges på dagtid på hverdager i to uker. Lars Alhaug I forbindelse med arbeid på fundamentet lengst mot øst, selve landkaret, skal entreprenøren sage i og spyle betong under høyt trykk.

På grunn av sikkerheten til trafikantene må E6 stenges mens dette skjer.

Skjer på dagtid

Arbeidet kommer for det meste til å foregå mellom kl. 07 og kl. 19 mandag til fredag. Resten av tida skal vegen være åpen for trafikk.

I de periodene E6 er åpen, er fartsgrensa nedsatt til 40 km i timen ved anleggsstedet.

Omlegginga av E6-trafikken skjer i skoletida til elever ved Aurvoll skole. I disse to ukene vil Innlandstrafikk derfor sørge for skoleskyss for barneskoleelever som bor langs omkjøringsvegen.

Kort omkjøringsveg

Det blir skiltet omkjøring om Tretten sentrum for all trafikk når E6 er stengt.

Trafikk fra nord tar av ved Bådstø på kommunal veg Kongsvegen og videre sørover på fylkesvegene 2554 og 254 til rundkjøringa nord for Øyertunnelen. Trafikk fra sør tar av fra E6 ved utløpet av Øyertunnelen.

Omkjøringsvegen gjennom Tretten sentrum er i utgangspunktet ikke åpen for modulvogntog. Etter søknad fra fylkeskommunen har Vegdirektoratet gitt tillatelse til at modulvogntog likevel kan kjøre der, fram til 1. juni i år.

Gjennomgangstrafikk mellom Oslo og Trondheim bør velge riksveg 3 framfor E6 når E6 er stengt, for å begrense trafikken på omkjøringsvegen.

Nytt brudekke

Statens vegvesen sin nasjonale bruberedskap bistår vegeiere med å gjenopprette brutte vegforbindelser og montere beredskapsbruer. Bruberedskapen skal bistå Innlandet fylkeskommune med materiell og personell for å bygge ei midlertidig bru over Gudbrandsdalslågen og E6 på fylkesveg 254.

Vegvesenets folk kommer til Tretten den 13. mars. De vil begynne arbeidet på vestsida. Der vil de sette sammen elementer til den midlertidige brua, som så skal skyves ut og monteres fast på til sammen fem fundament.

Trafikk i løpet av mai

- Det vil ta et par uker før den nye brua blir synlig over elva. Vi regner med at arbeidet med å skyve ut bruelementene vil vare til månedsskiftet april/mai. I tillegg til å skyve ut kjørebrua, skal de montere egen gang- og sykkelbane og rekkverk og utvide bredden på brua ved E6, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

Klemetrud håper at brua blir klar for trafikk i løpet av mai. Den får ett kjørefelt og trafikken blir lysregulert.