Bli med på lansering av Innlandsporteføljen!

Ser du muligheter for deg og din virksomhet i det grønne skiftet? Da må du bli med på lanseringen av Innlandsporteføljen.

Mann som holder på med verktøy som spruter gnister - Klikk for stort bilde iStock Her vil du få presentert de viktigste, grønne innovasjonsprosjektene i Innlandet akkurat nå og treffe et knippe av dem som har ambisjoner om å sette Innlandet på kartet. Vi presenterer også kriteriene for å bli en del av Innlandsporteføljen og hva din virksomhet har igjen for det.

Klimautfordringene krever rask utvikling og bruk av klimavennlige løsninger i nærings- og samfunnslivet. Norges mål om å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030 krever nye regionale tiltak og effektiv politikkutforming.

Nå skal Innlandsporteføljen, som lanseres 6. juni, bidra til å løfte fram de grønne prosjektene i Innlandet.

Lansering

Prosjektet Innlandsporteføljen er et samarbeid som drives av Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet.

Gjennom dette skal vi løfte fram de viktigste, grønne innovasjonsprosjektene i Innlandet med størst eksport- og verdiskapingspotensial.

I seks måneder har vi jaktet på svar om Innlandet har det som skal til for å bli et grønt vekstfylke. Tirsdag 6. juni presenterer vi hovedresultatene. I tillegg kan du bli kjent med et knippe aktører som representerer Innlandets eventyrlige muligheter og som har ambisjoner om å sette Innlandet på kartet.

Kriterier for å bli med i porteføljen

Det er noen kriterier som må oppfylles for at et prosjekt skal bli tatt opp i porteføljen.

Prosjektene skal:

  • ha ambisjoner om å lykkes nasjonalt og/eller internasjonalt og resultatet skal gi varig lokal verdiskaping og økt konkurransekraft
  • bidra til å styrke grønn, bærekraftig næringsutvikling gjennom å etablere nye, sirkulære verdikjeder for råstoff eller materialer, slik at de brukes flere ganger
  • være samarbeidsprosjekter med flere virksomheter som drar nytte av hverandres kompetanse og/eller ressurser

Hvorfor Innlandsporteføljen?

Prosjektene som løftes fram i Innlandsporteføljen må eies og realiseres av de aktuelle virksomhetene selv. Men fylkeskommunen, Statsforvalter og Innovasjon Norge vil bidra til å støtte og gi fart til prosjektene, blant annet gjennom kobling mot relevante offentlige støtteordninger og faglig kompetanse.

En sentral oppfølging av prosjektene vil være å koble prosjektene med de riktige regionale støttespillerne i både virkemiddelapparatet og blant «mellomromspillerne» våre i kommunene, SIVA-systemet og klyngene, som har kompetanse og ressurser som kan hjelpe prosjektene videre.

Partnerskapet vil på sin side bidra til å profilere og informere om hva som skjer i prosjektene og legge til rette for at styresmakter og mulige samarbeidspartnere kjenner til porteføljeprosjektene.

Lanseringen er åpen for alle, og det blir bevertning.

Program og påmelding

Les mer om Innlandsporteføljen

Har du spørsmål til arrangementet kontakter du Inga Blæsterdalen
e-post:
inga.blasterdalen@statsforvalteren.no
tlf: 61 26 61 52

Vi ønsker deg velkommen til lansering av Innlandsporteføljen.