Asfaltering

Nedenfor finner du oversikten over hvilke fylkesveger hvor det blir lagt ny asfalt i 2023.

Innlandet fylkeskommune starter asfalteringen i siste del av mai, og arbeidene vil pågå fram til oktober.

Asfaltering i 2023

I 2023 vil det legges asfalt på vel 164 kilometer fylkesveg i Innlandet. Noen av strekningene vil bli utbedret før det legges asfalt i løpet av året. Under finner du oversikt over strekninger hvor det blir lagt ny asfalt i 2023. 

Helt nederst i oversikten under finner du oversikt over strekninger i Innlandet som blir utbedret i 2023 og som får nytt lag med asfalt i 2024.

Vis hensyn

Vi oppfordrer trafikantene til ta hensyn til de som arbeider med asfalteringen og trafikkdirigeringen langs vegen.

Hvert år oppstår det farlige situasjoner på grunn av utålmodige bilister. For å ivareta sikkerheten til trafikanter og arbeidere, er det viktig å ta hensyn når du kjører gjennom områder hvor det asfalteres.