Ambisjon om 11 millioner kroner til Musikk i Innlandet

Fylkesutvalget ønsker å sikre Musikk i Innlandet økonomisk forutsigbarhet.

Mann spiller gitar - Klikk for stort bilde Mostphotos Derfor vil politikerne si noe om hvilket ambisjonsnivå de skal legge seg på når det gjelder musikksatsingen.

- Musikk i Innlandet er fortsatt en fersk, ung organisasjon. Det er et skjørt fundament. Det er enkelt å ødelegge det vi har begynt å bygge opp ved å begynne å begrense armslaget. Derfor er jeg glad for innstillingen både fra fylkeskommunedirektøren og hovedutvalg for kultur, som peker på et nivå rundt 11 millioner - at vi har et bra ambisjonsnivå, sa Even Aleksander Hagen (Ap).

Redusert tilskudd i fylkesbudsjettet

I fylkesbudsjettet for 2023, er det avsatt 8,72 millioner kroner til Musikk i Innlandet.

I 2022 fikk de 11,4 millioner kroner, mens de fikk 12 millioner kroner i 2021.

Tilskuddet for 2023 er redusert fordi de hadde oppsparte midler på grunn av at de først kom i ordinær drift fra 2022.

Ambisjoner om 11 millioner kroner

Nå vil politikerne sikre at Musikk i Innlandet fra 2024 til 2027 får 11 millioner kroner årlig, med en forutsetning om at fylkeskommunens økonomiske situasjon tillater det.

Størrelsen på tilskuddet er blant annet basert på en rapport fra Telemarksforskning om ny fylkeskommunal satsing på musikk, som anbefaler driftstilskudd på 14 millioner kroner.

Vil ikke delegere tilskuddsordninger

I den summen skulle også tilskuddsordninger til musikklivet inngå.

Politikerne ønsker derimot ikke å delegere oppgaven med å forvalte tilskuddene til Musikk i Innlandet, og dermed blir tilskuddet noe redusert.

Både Musikk i Innlandet og Innlandet fylkeskommune jobber med å få musikksatsingen fast inn på statsbudsjettet med et større driftstilskudd.

Politisk behandling

Truls Gihlemoen (FrP) var den eneste som stemte imot å legge ambisjonsnivået på 11 millioner kroner.

- Vi har ingen ambisjon om å bruke skattebetalernes penger på Musikk i Innlandet. Dette har vi stemt imot helt fra starten. Det er også vår ambisjon i framtida, å overlate denne formen for kultur til voksne selv, sa han og la til at FrP ikke er imot kultur, men heller vil satse på kultur for grupper som barn og unge.

Les sakspapirene PS 41/2023