641 nye Innlendinger i første kvartal 2023

I Innlandet er vi nå 374 269 innbyggere.

Personer i en tunnel som har det gøy - Klikk for stort bildePersoner i tunnel som har det gøy Image by Maike und Björn Bröskamp from Pixabay Fylket har hatt en folketilvekst i første kvartal i år på 641 personer, som tilsvarer en vekst på 0,17 prosent. Det er høyere vekst enn tilsvarende kvartal i fjor, hvor fylket hadde nullvekst.

Folketilveksten i første kvartal i år er faktisk den største siden år 2000. Det viser tall som kom fra Statistisk sentralbyrå i dag, 16. mai 2023. 

Vekst på grunn av innvandring

Folketilveksten til Innlandet skyldes en nettotilflytting på litt over 1 000 personer, som kommer av innvandring. Innvandringen til fylket på 1428 personer er på det høyeste nivå i 22 år, og den er nesten tre ganger så stor som tilsvarende kvartal i fjor. Samtidig er utvandringen på samme lave nivå som tidligere (244 personer).  

Det har vært innenlandsk nettofraflytting fra Innlandet. Den innenlandske tilflytting er på et høyere nivå enn tidligere år (4000 personer), men samtidig er den innenlandske fraflytting tilsvarende høy (4100 personer).   

Landets største fødselsunderskudd

Innlandet har landets største fødselsunderskudd på 386 personer i første kvartal. Det vil si at det dør flere personer enn det fødes.

Antallet som dør er relativt stabilt over tid, mens antall fødsler er gått ned. I første kvartal ble det født 681 barn i Innlandet. Det er det laveste antall siden år 2000. Fylket må derfor få tilflytting for å oppnå folketilvekst.  

Lavere vekst enn landsgjennomsnittet

Innlandet har lavere folketilvekst enn landsgjennomsnittet. Norge har hatt en samlet tilvekst på 0,28 prosent dette kvartalet.

Troms og Finnmark, Trøndelag, Oslo og Viken har høyere vekst enn landsgjennomsnittet, mens øvrige fylker har lavere vekst. Vestfold og Telemark har landets laveste tilvekst, mens Innlandet har nest laveste vekst.

Kommunale variasjoner i folketilvekst

Engerdal har hatt den største folketilveksten blant kommunene i Innlandet i første kvartal, målt i prosent. Heretter følger Vang, Rendalen og Øystre Slidre.

Sør-Fron, Øyer, Stor-Elvdal og Sør-Aurdal har hatt størst folketallsnedgang, målt i prosent.

Målt i antall personer, har tilveksten vært størst i Elverum, Hamar, Engerdal og Gjøvik.

Folketallsreduksjonen, målt i antall personer, var størst i Sør-Fron, Øyer, Sør-Aurdal og Stor-Elvdal.

Nettoinnflyttingen, inkl. inn- og utvandring, har vært størst til Hamar, Elverum og Gjøvik, mens vi finner det største fødselsoverskudd i Lillehammer, Alvdal og Dovre. Hamar, Kongsvinger og Åsnes har det største fødselsunderskudd.  

Finn tall for din kommune

Du finner her de nyeste tallene for din kommune. Gå til rapporten som heter «Folketall og endringer, kvartalstall».