641 nye Innlendinger i andre kvartal 2023

I Innlandet er vi nå 374 605 innbyggere.

Smilende baby - Klikk for stort bildeDet fødes flere barn i Innlandet. Filip Mroz /Unsplash.com Økningen skyldes innvandring, og Innlandet har fortsatt lavere folketilvekst enn landsgjennomsnittet. 

Flere fødte

Med 786 fødte ser vi nå det høyeste nivået på antall fødte i andre kvartal siden 2018. Innlandet har likevel landets største fødselsunderskudd på 185 personer i andre kvartal. Det vil si at det dør flere personer enn det fødes. 

Les mer og sjekk din kommune på Innlandsstatistikk.no