For pressen

Her finner du informasjon om pressekontakter, postjournal og pressebilder.

Pressekontakt

Kommunikasjonssjef Halvor Løkken, telefon 416 45 556.

Pressekontakter samferdsel

Kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg, telefon 970 92 789.
Kommunikasjonsrådgiver Kari S. Hermanrud, telefon 951 99 031.

Postjournal

Gå til postjournalen

Pressebilder

Innlandet fylkeskommunes fotoarkiv ligger i Imageshop. Mange av bildene er tilgjengelig for media.

Last ned bilder fra Imageshop

Retningslinjer

Om ikke annet er angitt, kan bilder i Imageshop benyttes fritt til profilering av Innlandet fylke og Innlandet fylkeskommunes virksomhet. Det er ikke tillatt å distribuere bildene videre uten nærmere avtale. Det er heller ikke tillatt å selge bildene.

Brukernavn og passord er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den som har fått tilgang til fotoarkivet. Den som bestiller bilder er ansvarlig for at bildene brukes i tråd med retningslinjene og til det formålet som var oppgitt ved bestilling. Brudd på vilkårene kan medføre erstatningskrav.

Kreditering

Fotografens navn skal oppgis i form av kreditering under eller ved siden av bildet der det brukes/publiseres. Kreditering skrives slik: Foto: Fornavn Etternavn.

Hvis det ikke er oppgitt navn på fotograf, skal Innlandet fylkeskommune krediteres.