Trafikksikkerhet i Innlandet

Trafikksikkerhetsarbeidet i Innlandet fylkeskommune er basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken. 

Fylkeskommunen er en av flere sentrale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet, og har etter vegtrafikkloven § 40a et spesifikt ansvar for å "tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket".

Antall drepte og hardt skadde i Innlandet

Målet er at det i 2030 er færre enn 50 personer som blir drept eller hardt skadet på offentlige veger i Innlandet. I 2021 var det 92 drepte og hardt skadde på veger i Innlandet, noe som var ni flere enn etappemålet på 83 drepte og hardt skadde dette året. 

Statistikk

Se statistikk på trafikkulykker i Innlandet

Planer og innspill

Til toppen