Trygt hjem i Innlandet - stadig mer populært

Det er derfor satt av mer penger til ordningen som kjører ungdom mellom 15 og 21 år trygt hjem i helgene.

Trygt hjem-banner - Klikk for stort bilde Ferskvann

Trygt hjem var en etablert ordning i både Hedmark og Oppland, og ordningen ble videreført i Innlandet i 2020.

- Etter hvert som ordningen har blitt bedre kjent, benytter stadig flere ungdommer buss eller drosje til en redusert pris for å komme seg hjem fra sosiale aktiviteter.

Det forteller Kjerstin Lundgård som er med i Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU). 

FTU bidrar med opptil 4,2 millioner kroner

Trygt hjem finansieres gjennom FTU og en egenandel fra brukerne. Egenandelen er på 69 kroner per person (100 kroner på røde dager og i høytider), mens trafikksikkerhetsutvalget betaler resten. 

I 2022 satte FTU opprinnelig av to millioner kroner til Trygt hjem, men bevilgningen måtte økes med 1,2 millioner slik at tilbudet også kunne gis de siste månedene av året. 

For 2023 økte FTU bevilgningen til 3,5 millioner kroner, og i september satte de av ytterligere 700 000 kroner for å sikre at tilbudet kan gis ut året.

Vi mener Trygt hjem er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Med denne ekstrabevilgningen sørger vi for at tilbudet eksisterer også i hele 2023.

Det sier Anders Brabrand, leder av FTU (Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg). 

Viktig for trafikksikkerheten og sosial aktivitet

Trygt hjem ble opprettet for å gi ungdom et tilbud om å komme seg trygt hjem fra aktiviteter på kvelds- og nattetid i helger. 

Målgruppen på mellom 15 og 21 år kan bestille Trygt hjem hos den lokale taxisentralen i den kommunen de skal reise fra når de skal hjem. De må bestille før klokken 20.00 den natten tilbudet skal benyttes. 

- Det er gledelig at bruken av Trygt hjem øker. Alternativet vil fort være privat skyss med en ung og uerfaren sjåfør. Vi håper derfor ordningen bidrar til å redusere antallet helgeulykker samtidig som den gir ungdommen muligheten til å delta i sosiale aktiviteter, sier Anders Brabrand, leder av FTU.

Les mer om Trygt hjem

Les hvordan du bestiller tur gjennom Trygt hjem