Nå kan folk gå og sykle på midlertidig bru

Fredag 23. juni åpnet gang- og sykkeldelen av den midlertidige brua på Tretten. 

Om morgenen den 23. juni kunne de første syklistene og fotgjengerne ta den midlertidige brua på Tretten i bruk. - Klikk for stort bildeOm morgenen den 23. juni kunne de første syklistene og fotgjengerne ta den midlertidige brua på Tretten i bruk. Ole Einar Fossen De første fotgjengerne og syklistene kunne igjen krysse Lågen på raskeste måte fra rundt klokka 07 om morgenen den 23. juni.

- Hvis alt går etter planen, kan biltrafikken også gå på den midlertidige brua fra fredag 30. juni, forteller prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

Asfalt og lysanlegg

Arbeidet med å bygge midlertidig bru over Lågen, der den 10 år gamle Tretten bru falt ned i august i fjor, startet ved årsskiftet. Da var brua ferdig planlagt og alle tillatelser og godkjenninger i forbindelse med planlegginga var i orden.

Nå jobber anleggsarbeiderne med det siste som skal til for å få brua helt ferdig og klar for trafikk.

- Det står igjen noe arbeid med kjørebanen. Blant annet skal brua og vegene inn til den merkes opp. I tillegg jobber vi med å få signalanlegget som skal styre biltrafikken over brua ferdig montert og testet, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

Myke trafikanter først

Den delen av den midlertidige brua som er beregnet på fotgjengere og syklister, ble åpnet den 23. juni.

- Vi åpnet så fort det var mulig å slippe myke trafikanter over. Vi vet at mange har ventet på å få gangforbindelse fra vestsida og over til Tretten sentrum. Derfor åpnet vi med en gang, da denne delen av brua ble klar, sier Klemetrud.

Kort tid etter åpningen kom de første myke trafikantene over brua, som binder bebyggelse rundt Tretten stasjon, på vestsida av Lågen, sammen med Tretten sentrum. 

Åpnes for biler neste fredag

Sik ser den midlertidige brua ut fra sida.  - Klikk for stort bildeSik ser den midlertidige brua ut fra sida. Anders Fosse Skjåk Hvis alt går etter planen, blir den midlertidige brua åpnet for kjøretøy fredag 30. juni klokka 10. Trafikken vil da gå i ett kjørefelt, styrt med trafikklys.

- Noe av det vi jobber mest med nå, er å få signalanlegget helt ferdig og grundig testet. Når brua blir åpnet og trafikken satt på, er det viktig at dette fungerer og at trafikantene forholder seg til lyssignalene, sier Klemetrud.

Kan stå i 10 år

Beredskapsbrua på Tretten er godkjent for kjøretøy inntil 60 tonn og kan stå i inntil 10 år. Den står på til sammen fem fundament. Noen av disse er bygget i løpet av vinteren. De øvrige er gamle fundament som har blitt bygget om for å passe til den midlertidige brua.

Innlandet fylkeskommune leier beredskapsbrua av Statens vegvesen. Den er 148 meter lang og består av to bruer som er skjøtet sammen. Hele brua veier ca. 580 tonn.

Den er godkjent av Vegdirektoratet etter samme krav og kriterier som ei permanent bru.