Gjør tiltak for fugl og fisk på Tretten

Fylkeskommunen har «reparert» elvebunnen som ble endret på grunn av brukollaps og anleggsarbeid i Lågen.

Plasseringa av steiner for fossekallen må planlegges nøye, før helikopteret kan løfte steinene ut i Lågen. - Klikk for stort bildePlasseringa av steiner for fossekallen må planlegges nøye, før helikopteret kan løfte steinene ut i Lågen. Janicke Haug Arbeidet med å bygge ei midlertidig bru på fylkesveg 254 på Tretten foregår i et fuglefredningsområde med klare vernekrav. Kravene skal sikre at viktig natur og dyreliv blir tatt godt vare på.

Viktig for storørreten

Området der Tretten bru tidligere krysset Gudbrandsdalslågen og E6 har betydning for ørretens vandring når den skal gyte. Brukollapsen og arbeidet med å bygge fundament for den midlertidige brua har endret elvebunnen på en måte som kan være uheldig for ørreten.

I april la fylkeskommunen derfor ut stein og grus i elva, for å gi bedre gyteforhold for ørreten. Arbeidet ble utført med helikopter, som slapp stein og grus ut i elva på gunstige plasser for ørreten.

Vernekrav må overholdes

For at fylkeskommunen skulle få tillatelse til å bygge ei bru i et verneområde, må vi gjøre tiltak som forbedrer forholdene for dyrelivet ved og i elva. Dette har vært et klart krav fra Statsforvalteren og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I tillegg til å sikre storørreten tilgang til gode gyteplasser, har vi gitt fossekallen hjelp til å få finne mat i Lågen, noe den er helt avhengig av.

Den 10. og 11. mai plasserte et helikopter ut store steiner som skal hjelpe fossekallen vinterstid. Da er energireservene hos den lille fuglen små. Den er ikke i stand til å fly langt uten mat. Med de store steinene på plass i elva, har den muligheter til både utkikk og hvile, mens den jakter på mat nede i vannet.

Tar ansvar

- Som vegeier er Innlandet fylkeskommune opptatt av å ta godt vare på natur, miljø, kulturlandskap og kulturarv. Dette er en del av samfunnsansvaret vårt, sier Stein Tronsmoen (Sp), som er leder i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel.

- Vi følger opp vilkårene som Statsforvalteren har gitt, for at vi skal kunne gjenopprette den viktige bruforbindelsen på Tretten. Tiltakene som har blitt utført i verneområdet i april og mai har blitt planlagt av fylkeskommunen og utført i et godt samarbeid med vår entreprenør og eksterne eksperter på naturforvaltning, sier Tronsmoen.

Se film fra arbeidet med å hjelpe fossekallen i Trettenstryka