Vi har en rekke vegprosjekter rundt om i fylket til enhver tid. Over ser du noen av de større vegprosjektene som vil pågå over tid.

Du kan du se hele oversikten over investeringstiltak for perioden 2022–2025, med anslått oppstartsår. Du kan også se hvilke tiltak som er vedtatt for din kommune i den geografiske oversikten over investeringstiltak.

Se Handlingsprogram for fylkesveger

Til toppen