Vegprosjekter - Innlandet fylkeskommune

Vegprosjekter

Vi har en rekke vegprosjekter som pågår rundt om i fylket til enhver tid. Her ser du noen av de større vegprosjektene som vil pågå over tid.

Handlingsprogram for fylkesveger kan du se hele oversikten over investeringstiltak for perioden 2022–2025, med anslått oppstartsår.

Du kan også se hvilke tiltak som er vedtatt for din kommune i den geografiske oversikten over investeringstiltak.

Kart over reguleringsområde for Prost Bloms gate Gjøvik

Fylkeskommunen skal bygge sykkelveg med fortau langs 1 km av Prost Bloms gate i Gjøvik. Bygginga starter trolig senhøsten 2023.

Fylkesveg 33 Strandgata ble i 2021 bygget om på strekningen mellom krysset med Parkgata/Hunnsvegen og krysset med Nils Ødegaards gate. Neste etappe som skal bygges ut er mellom Niels Ødegaards gate og Østre Totenveg.

Til toppen