Brøyting, strøing og salting

Brøyting, strøing og salting, såkalt vinterdrift, er viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet på vegene.

Hvem har ansvaret?

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for å drifte fylkesvegene.

Statens vegvesen, Nye veier AS og OPS-selskapet Hedmarksvegen AS har ansvaret for riks- og europavegene i Innlandet.

Den enkelte kommune har ansvaret for de kommunale vegene.

Selve jobben med brøyting, strøing og salting blir gjort av private entreprenører etter en operativ standard for Innlandet. Fylkeskommunen kontrollerer jevnlig at arbeidet på fylkesvegene blir gjort etter avtalen.

Har du spørsmål om brøyting og strøing?

Du må kontakte entreprenøren for å få svar på spørsmål om brøyting, strøing og salting på fylkesveger.

Når blir det brøytet og strødd?

De viktigste vegene blir prioritert først. Når og hvor ofte vi brøyter og strør en veg avhenger av tidsintervall, hvor mye trafikk vegen har og hvilken vinterdriftsklasse som er gjeldende.

Tidsintervaller og frister

Brøyting og strøing skjer innenfor bestemte tidsintervaller og frister. Et tidsintervall er den tiden det tar mellom hver gang et bestemt punkt på vegen blir brøytet og/eller strødd, og kan variere fra veg til veg. Normalt tidsintervall er 2–6 timer.

Noen ganger kan det være vanskelig for entreprenørene å gjennomføre arbeidet. Brøytemannskapene baserer seg på værprognoser, og når disse slår feil, kan det ta lengre tid før arbeidet kommer i gang. Eksempler på dette er vedvarende snøfall eller at det har blitt glatt.

Inndelt etter vinterdriftsklasser

Fylkesvegene, inkludert gang- og sykkelveger, er delt inn i vinterdriftsklasser. Disse klassene definerer hvilken standard de ulike vegene skal ha om vinteren og hvor ofte de blir brøytet, strødd og eventuelt saltet.

Fylkesvegene i Innlandet er delt inn i fire vinterdriftsklasser:

  • Klasse C: vegen skal i utgangspunktet ha bar veg i milde perioder og hard is/snø i kalde perioder.
  • Klasse D: vegen skal i utgangspunktet ha hard is/snø.
  • Klasse E: vegen skal i utgangspunktet ha hard is/snø.
  • Klasse F: vegen skal i utgangspunktet ha hard is/snø.

Du kan lese mer om vinterdriftsklassene i Operativ Standard for Innlandet (OSI) (PDF, 5 MB).

vegkart.no finner du vinterdriftsklassen for den enkelte vegen i Innlandet.