Slik jobber Innlandet fylkeskommune med Ukraina-krisen

Fylkeskommunen har mange oppgaver når kommunene i fylket skal ta imot flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina.

Flyktninger får kollektiv beskyttelse

Ukrainsk flagg - Klikk for stort bilde Mostphotos

Flyktninger fra Ukraina får innvilget kollektiv beskyttelse i Norge, noe som betyr at de får oppholds- og arbeidstillatelse.

Rettigheter

Kollektiv beskyttelse innebærer også at det utløses rettigheter innen fylkeskommunale ansvarsområder som videregående opplæring, karriereveiledning for voksne, tannhelse og skoleskyss.

Buss

Ordningen med gratis buss opphørte 1. oktober 2022.

Har dere spørsmål, kontakt Kundesenteret på telefon 02040.

Videregående opplæring

Fra 2023 skal ukrainsk ungdom som skal begynne på videregående skole søke som minoritetsspråklig i Vigo.no.

Søk videregående opplæring på vigo.no

De som hjelper til med søknaden må ta kontakt med Inntakskontoret hvis de må søke etter 1. februar.

Ukrainsk litteratur for barn og unge

Folkebibliotekene kan blant annet bruke det flerspråklige bibliotek for å få tilgang på bøker på ukrainsk.

Fylkeskommunens ansvar etter integreringsloven

Fylkeskommunen har et ansvar for regionalt integreringsarbeid. Dette skjer i tett samarbeid med kommunene i fylket.

Ulike fagområder på integreringsfeltet der fylkeskommunene har oppgaver eller juridisk ansvar (imdi.no)

Kontaktpunkt i Innlandet fylkeskommune

Tannhelse:
Konstituert seksjonssjef for tannhelse, Hilde A. Søberg, telefon 913 139 35.

Inntak og skoletilbud for ungdom (opp til 25 år):
rådgiver Nina Hamre Bjørklund, telefon 48 86 60 38,
telefon 47 79 30 00 eller
e-post: inntak@innlandetfylke.no

Karriereveiledning og opplæring for voksne:
enhetsleder Liv Kari Ringen, telefon 91 58 17 52 og
rådgiver Kristine Winjevoll, telefon 94 97 72 04

Innlandstrafikk og skoleskyss:
Kundesenteret, telefon 02040
e-post: post@innlandstrafikk.no