Slik jobber Innlandet fylkeskommune med Ukraina-krisen - Innlandet fylkeskommune

Slik jobber Innlandet fylkeskommune med Ukraina-krisen

Fylkeskommunen har mange oppgaver når kommunene i fylket skal ta imot flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina.

Flyktninger får kollektiv beskyttelse

Det ukrainske flagget - Klikk for stort bilde Mostphotos Flyktninger fra Ukraina får innvilget kollektiv beskyttelse i Norge, noe som betyr at de får oppholds- og arbeidstillatelse.

Rettigheter

Kollektiv beskyttelse innebærer også at det utløses rettigheter innen fylkeskommunale ansvarsområder som videregående opplæring, karriereveiledning for voksne, tannhelse og skoleskyss.

Gratis buss

For transport utenom skoleskyss, kan kommunene bestille gratis Innlandskort hos Innlandstrafikk.

Infoskriv om gratis buss for flyktninger fra Ukraina (PDF, 172 kB)

Videregående opplæring

Innlandet fylkeskommune trenger oversikt over hvor ukrainske ungdommer er bosatt og hvor mange som trenger skoleplass i de ulike regionene.

Rådgivere ved videregående skoler, ungdomsskoler og læringssentre kan søke om plass for ungdommene på eget skjema:

Søknad til videregående opplæring for ungdom fra Ukraina

Ukrainsk litteratur for barn og unge

Folkebibliotekene kan blant annet bruke det flerspråklige bibliotek for å få tilgang på bøker på ukrainsk.

Les mer om ukrainsk litteratur for barn og unge

Fylkeskommunens ansvar etter integreringsloven

Fylkeskommunen har et ansvar for regionalt integreringsarbeid. Dette skjer i tett samarbeid med kommunene i fylket.

Ulike fagområder på integreringsfeltet der fylkeskommunene har oppgaver eller juridisk ansvar (imdi.no)

Kontaktpunkt i Innlandet fylkeskommune

Tannhelse:
fylkestannlege Claes Næsheim, telefon 93 21 82 37

Inntak og skoletilbud for ungdom (opp til 25 år):
rådgiver Nina Hamre Bjørklund, telefon 48 86 60 38,
telefon 47 79 30 00 eller
e-post: inntak@innlandetfylke.no

Karriereveiledning og opplæring for voksne:
enhetsleder Liv Kari Ringen, telefon 91 58 17 52 og
rådgiver Kristine Winjevoll, telefon 94 97 72 04

Innlandstrafikk og skoleskyss:
Kundesenteret, telefon 02040
e-post: post@innlandstrafikk.no

Til toppen