Personvernerklæring for tannhelsetjenesten

Alle opplysninger om deg blir ivaretatt på en sikker måte. Du kan be om innsyn i dine egne opplysninger.

Innlandet fylkeskommune registrerer nødvendige personopplysninger for å gi tilbud om tannbehandling etter tannhelsetjenesteloven og pasientjournalloven.

Formålet med opplysningene er å gi deg som pasient en så god tannhelsetjeneste som mulig. Opplysningene vi får om deg blir ivaretatt i tråd med gjeldende lover og regler.

Ansatte har taushetsplikt

Alle ansatte i tannhelsetjenesten har taushetsplikt.

Det er kun tannhelsepersonell som gir eller administrerer tannhelsehjelp har tilgang til pasientjournalen din.

Hvilke person- og helseopplysninger lagrer vi?

Tannhelsetjenesten registrerer alle pasienters person- og helseopplysninger i et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ).

  • Nødvendige personopplysninger med navn, personnummer, adresse, telefon, eventuelt foresatte. For aldersgruppen 0–20 år blir personopplysningene innhentet fra Folkeregisteret.
  • Generelle helseopplysninger som kan være av betydning for helsehjelpen tannhelsepersonellet gir. Helseopplysningene blir innhentet direkte fra pasienten – enten via helseskjema som pasienten fyller ut selv, eller gjennom samtale mellom pasienten og behandleren.
  • Spesifikke helseopplysninger for tenner og munnhule fra den kliniske undersøkelsen.

Utlevering av opplysninger

Vi leverer ikke ut person- og/eller helseopplysninger fra våre dataarkiv til andre. Med samtykke fra deg som pasient kan vi utlevere opplysninger dersom:

  • du bytter tannlege og ønsker at vi skal overføre person- og/eller helseopplysninger til den nye tannlegen/tannklinikken
  • du har behov for henvisning til spesialist

Rett til innsyn

Du har rett til å få kopi eller utskrift av journalen din. Ta kontakt med tannklinikken din.

Kontakt oss

Har du spørsmål om personvern kan du kontakte personvernombudet vårt:

Konstituert seksjonssjef for tannhelse, Hilde A. Søberg, er ansvarlig for informasjonssikkerheten i tannhelsetjenesten i Innlandet.

Mer informasjon