Personvern i tannhelsetjenesten - Innlandet fylkeskommune

Personvern i tannhelsetjenesten

Alle opplysninger vi får om deg blir ivaretatt etter gjeldende lover og regler.

Rett til innsyn i egen journal

Tannlegen har plikt til å gi deg som pasient innsyn i egen journal. Du kan også kreve å få kopi eller utskrift av journalen. Tannlegen kan ta betalt for utskriften//kopien, begrenset til en makspris på 85 kroner.

Ansatte har taushetsplikt

Alle ansatte i tannhelsetjenesten er underlagt taushetsplikt. Alle opplysninger vi får om deg blir ivaretatt i tråd med gjeldende lover og regler.

  • Tannhelsetjenesten registrerer alle pasienters person- og helseopplysninger i et elektronisk journalsystem (EPJ).
  • Kun tannhelsepersonell som gir eller administrerer tannhelsehjelp har tilgang til pasientjournalen din.

 Hvilke personopplysninger lagres?

  • Nødvendige personopplysninger om deg som navn, personnummer, adresse, telefon og eventuelt foresatte lagres. For aldersgruppen 0–20 år blir personopplysningene innhentet fra Folkeregisteret.
  • Generelle helseopplysninger som kan være av betydning for behandlingen din lagres. Du oppgir helseopplysningene i et helseskjema du fyller ut selv, eller gjennom samtale med tannhelsepersonellet.
  • Spesifikke helseopplysninger om tenner og munnhule fra den kliniske undersøkelsen lagres.

Utlevering av personopplysninger

Vi vil normalt ikke utlevere person- og/eller helseopplysninger fra våre dataarkiv til andre. Med samtykke fra deg som pasient kan utlevering skje:

  • dersom du bytter tannlege og du ønsker at vi skal overføre person- og/eller helseopplysninger til den nye behandleren
  • ved behov for henvisning til spesialist

Rett til innsyn

Du har rett til innsyn i dine egne journalopplysninger.

Ta kontakt med tannklinikken.

Kontakt personvernombudet

Har du spørsmål om personvern kan du kontakte personvernombudet vårt:

Til toppen