Personvern i tannhelsetjenesten - Innlandet fylkeskommune

Personvern i tannhelsetjenesten

Alle opplysninger vi får om deg blir ivaretatt etter gjeldende lover og regler.

Personvernerklæring

Innlandet fylkeskommune registrerer nødvendige personopplysninger for å gi tilbud om tannbehandling etter tannhelsetjenesteloven og pasientjournalloven.

Formålet med opplysningene er å yte god tannhelsetjeneste til den enkelte pasient.

Opplysningene unntas offentlighet og oppbevares i eget pasientjournalsystem eller på annet sikkert sted etter de kravene som loven bestemmer.

Ansatte har taushetsplikt

Alle ansatte i tannhelsetjenesten er underlagt taushetsplikt. Alle opplysninger vi får om deg blir ivaretatt i tråd med gjeldende lover og regler.

  • Tannhelsetjenesten registrerer alle pasienters person- og helseopplysninger i et elektronisk journalsystem (EPJ).
  • Kun tannhelsepersonell som gir eller administrerer tannhelsehjelp har tilgang til pasientjournalen din.

Rett til innsyn

Du har rett til innsyn i dine egne journalopplysninger.

Ta kontakt med tannklinikken.

Kontakt personvernombudet

Har du spørsmål om personvern kan du kontakte personvernombudet vårt:

Til toppen