Klage på tannbehandling - Innlandet fylkeskommune

Klage på tannbehandling

Du kan klage dersom du ikke er fornøyd med tannhelsebehandlingen du har fått ved en offentlig tannklinikk.

Tannhelsetjenesten har egne retningslinjer for behandling av klager som gjelder tilbud og behandling ved offentlige tannklinikker.

Du sender klagen til tannhelsetjenesten i Innlandet når:

  • du mener at du ikke har fått tilfredsstillende tannbehandling
  • du mener at kvaliteten på tannhelsetjenesten var uforsvarlig

Send skriftlig klage til:

Tannhelsetjenesten
Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Fylkestannlegen i Innlandet fatter vedtak.
Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte fylkestannlege Claes Thorbjørn Næsheim på telefon 932 18 257.

Du sender klagen til Fylkesmannen i Innlandet når:  

  • du er uenig i fylkestannlegens vedtak

Fylkesmannen.no: Informasjon om hvordan du klager på helse- og omsorgstjenester

Klage på tannbehandling hos private tannleger

Les om klagemuligheter på helsenorge.no

Til toppen