TT-kort (tilrettelagt transport)

Du kan søke om TT-kort hvis du ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av en varig forflytningshemming. TT-kort er til drosjereiser.

Hvem kan få TT-kort?

Du kan søke om TT-kort hvis du:

  • ikke kan reise kollektivt på grunn av en funksjonsnedsettelse som er livsvarig eller som varer i mer enn to år
  • har bostedsadresse i Innlandet fylke i folkeregisteret

Eksempler på hvem som kan få TT-kort:

  • blinde eller sterkt svaksynte
  • rullestolbrukere eller andre sterkt bevegelseshemmede
  • psykisk funksjonshemmede, utviklingshemmede, personer med demenssykdom, nevrologiske sykdommer, hjerte- og lungesyke, astmatikere og allergikere

Du får ikke TT-kort hvis du:

  • har tilgang til bil og kan kjøre den selv
  • søknadsgrunnlaget alene er manglende kollektivtilbud på hjemstedet
  • er barn under 8 år
    (tildeling for øvrig skjer uavhengig av alder)

Hvordan søker du om TT-kort?

Fyll ut og send inn søknadsskjema sammen med legeerklæring

Du kan søke hele året. Vi behandler søknader om TT-kort fortløpende, og det er derfor ingen søknadsfrist. 

Søknadsskjema

Legeerklæring

Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene. 
Søker du på grunn av synshemming, må du få en uttalelse fra øyelege/spesialist. Uttalelsen må minimum opplyse om visus og synsgrad.

Søknaden sendes i posten til:

Innlandet fylkeskommune
Innlandstrafikk
Gruvvegen 78
2580 Folldal

eller på sikker e-post – digipost

Du kan sende personopplysninger hvis du bruker sikker e-post.
Logg på egen Digi-post og søk opp Innlandet fylke, samferdsel, kollektiv i mottakerfeltet. Legg ved søknad og legeerklæring og send henvendelsen.

Behandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis inntil tre uker. Hvis vi trenger lenger tid på å behandle søknaden din, vil du få beskjed om det. 

Hvis du får søknaden innvilget, får du TT-kortet i posten i egen forsendelse.

Ofte stilte spørsmål om TT-ordningen

 

Hvem kan du kontakte?

Skal du bestille en TT-tur?
Ring din nærmeste drosjesentral.

Har du spørsmål om saldo eller mistet kort?
Ring Rogaland Taxi AS på telefon 51 90 90 01.
Det er Rogaland Taxi som administrerer TT-kort for alle fylkeskommuner.

Har du spørsmål om søknaden eller andre ting?
Kontakt kundesenteret til Innlandstrafikk på telefon 02040 
eller send e-post til: TT-kort@innlandetfylke.no

TT-forskrift for Innlandet fylkeskommune

Det er vedtatt en felles TT-forskrift for Innlandet fylkeskommune. Ny forskrift gjelder fra og med 1. juli 2022.

Les forskriften om TT-ordningen i Innlandet