Stipend for etablerte kunstnere

Skapende og utøvende kunstnere kan søke om stipend for å arbeide med kunstprosjekter og nye uttrykk. Stipendordningen er åpen for alle kunstsjangere. 
Søknadsfristen er 1. august.

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien

Les mer om bærekraftsmålene

Formål

Innlandet fylkeskommunes stipend til etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk i stipendperioden.

Hvem kan søke?

  • Profesjonelle kunstnere innen alle kunstuttrykk og sjangere som bor og har sitt virke i Innlandet kan søke om stipend.
  • Søkeren må være registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet fylke.
  • Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend.
  • Kunstnere som mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden kan ikke søke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. august.

Søknadskjema

Gå til digitalt søknadsskjema

Du logger deg på via ID-porten.

Støttenivå

Stipendet for etablerte kunstnere i Innlandet er på 200 000 kroner per stipend.

Stipendet utbetales over ett eller to år etter nærmere avtale.

Krav til søknadene

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

  • CV som gir oversikt over utdannelse, stipender og yrkesvirksomhet
  • Datert oversikt over kunstnerisk virksomhet de siste 5 årene (utstillinger, konserter, turneer, kunstprosjekt etc.)
  • Prosjektplan for bruk av stipendet i stipendperioden

Vurdering av søknadene

Ved vurdering av stipendsøknadene legges det vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet, samt på stipendsøkerens plan for bruk av stipendet i stipendperioden.

Søknadsbehandling

Fylkesrådmannen oppnevner en rådgivende stipendkomite bestående av fagpersoner med relevant kompetanse.

Rapportering og utbetaling av stipend

Stipendet utbetales i halvårlige terminer ved starten av hvert halvår.

Ved utbetaling over to år skal det leveres en kort underveisrapport før tredje termin utbetales.

Det skal leveres sluttrapport etter endt stipendperiode.

Behandling av søknader

  • Søker mottar automatisk kvittering når søknaden er innsendt
  • Det sendes ikke ut foreløpige svar på mottatt søknad