Innovasjonsprisen 2022 - Innlandet fylkeskommune

Innovasjonsprisen 2022

Hvem fortjener få å få Innovasjonsprisen 2022? Nå kan du foreslå din kandidat.

Frist: 1. oktober

Hvem kan få prisen?

Innovasjonsprisen kan gis til gründere, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til næringsutvikling i Innlandet gjennom bærekraftig innovasjon.

Kriterier

Vi legger særlig vekt på at prisvinneren skal:

 • representere et miljø som inspirerer andre næringsaktører i Innlandet
 • være en ambassadør på vegne av næringslivet
 • ha skapt synlige resultater i form av arbeidsplasser og investeringer i Innlandssamfunnet
 • delta i dugnaden om å løfte næringsutvikling i Innlandet ved å ta samfunnsansvar for eksempel for læreplasser, bidrag inn i klynger, bidrag for å utvikle FoU-sektoren, internasjonalt samarbeid, bidrag inn mot sine lokalsamfunn
 • ha en solid forankring i Innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Jury

Juryen består av:

 • fylkesordfører (juryleder)
 • leder av hovedutvalg for næring
 • Innovasjon Norge
 • NHO
 • LO
 • NTNU Gjøvik
 • Høgskolen i Innlandet
 • næringssjefen i Innlandet fylkeskommune

Slik sender du inn forslag

Fyll ut det elektroniske skjemaet og send inn.

Vær oppmerksom på at du ikke kan lagre skjemaet underveis i utfyllingen.

Foreslå din kandidat!

Til toppen