Innlandsprisen 2022 - Innlandet fylkeskommune

Innlandsprisen 2022

Hvem fortjener Innlandsprisen 2022? Nå kan du foreslå din kandidat.

Frist: 1. oktober

Prisen skal være en påskjønnelse til personer eller institusjoner som er med og fremmer satsinger i Innlandsstrategien.

Prisen består av et kunstverk og 100 000 kroner.

Kriterier

Vinneren skal ha skapt synlige resultater og bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område, som for eksempel kan være kultur, næring og akademia.

Juryen legger særlig vekt på følgende:

Prisvinneren skal

  • være en ambassadør på vegne av Innlandet.
  • ha skapt synlige resultater.
  • bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område.
  • ha en solid forankring i Innlandssamfunnet.

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Jury

Juryen består av fylkesordfører (leder), fylkesvaraordfører og to representanter for opposisjonen.

Slik sender du inn forslag

Fyll ut det elektroniske skjemaet og send inn.

Vær oppmerksom på at du ikke kan lagre skjemaet underveis i utfyllingen.

Foreslå din kandidat!

Til toppen