Ekstratilskudd for oppfølging av lærlinger og lærekandidater 2020: Ordningen er avsluttet - Innlandet fylkeskommune

Ekstratilskudd for oppfølging av lærlinger og lærekandidater 2020: Ordningen er avsluttet

Alle lærebedrifter/opplæringskontor i Innlandet  som har søkt, vil få svar. Ekstra tilskudd blir utbetalt samtidig med det ordinære tilskuddet ved årsskiftet. Beløpet er 5000 kroner per måned (maksimalt 30 000 kroner per halvår). Tilskuddet gis ikke med tilbakevirkende kraft.

Til toppen