Bedriftsintern opplæring (BiO) - Innlandet fylkeskommune

Bedriftsintern opplæring (BiO)

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. 

Hvordan søker du?

Søknad om støtte til bedriftsintern opplæring sendes via

regionalforvaltning.no

Der finner du også de fullstendige kriteriene for ordningen.

Hva kan du søke om støtte til?

  • Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og lærlinger.
    Eiere av enkeltpersonforetak kan omfattes av ordningen når de deltar i opplæring sammen med ansatte.
  • Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring, som reiseutgifter for kursholder, deltakeravgifter, og lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstiden. 
  • Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger tillater det. Det gis ikke lønnstilskudd for permitterte arbeidstakere som mottar dagpenger. 

Hvem kan søke?

  • Enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskaper og liknende kan søke. Søkeren må dokumentere at opplæringen er for arbeidstakere med arbeidssted i Innlandet.
  • Det gis ikke tilskudd til bedrifter som er i en økonomisk vanskelig situasjon. 
  • Ordningen er ikke rettet mot bedrifter som tilbyr kompetanse til andre. 

Mer informasjon

Bedriftsintern opplæring Innlandet 2021 (PDF, 153 kB)

Til toppen