Opplæring i institusjon

Innlandet fylkeskommune har ansvar for opplæring til beboere og pasienter i barneverninstitusjoner og sykehus, og omfatter både offentlige og private institusjoner. Ansvaret omfatter undervisning i grunnskole, videregående opplæring og spesialpedagogisk hjelp.

Grunnskole

Innlandet fylkeskommune har avtale om grunnskoleopplæring for beboere/pasienter i institusjon med de aktuelle kommunene. Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og dette gjelder også når de bor på institusjon. Som hovedregel skjer opplæringen på nærmeste grunnskole.

Videregående opplæring

I videregående opplæring gjelder samme tilbud og regler som for andre elever. Husk søknadsfristene 1. februar og 1. mars. I spesielle tilfeller kan man søke via Oppfølgingstjenesten (OT).

Spesialpedagogisk hjelp

Barn i barnehage kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp under institusjonsoppholdet.