Lærling

Som lærling har du vanligvis to år opplæring i skole og to år i en lærebedrift. Du avslutter læretiden med å ta fag-/svenneprøve.

Vil du bli lærling, har du nærmere 200 lærefag å velge mellom i Norge. 

Normalmodellen er to år opplæring i skole og to år i en godkjent lærebedrift. Du må som hovedregel ha bestått alle fag/eksamener fra Vg1 og Vg2.

Du får lønn i læretiden

Som lærling er du ansatt i lærebedriften, og har lønn i læretiden. Du har en lærekontrakt som regulerer opplæringen, og en arbeidsavtale som regulerer arbeidsbetingelsene.

Ansettelsen varer til sluttdatoen på lærekontrakten, eller til du eller lærebedriften ønsker å avslutte arbeidsforholdet.

Du får fag-/svennebrev 

Du avslutter læretiden med å ta fag-/svenneprøve, som omfatter alle målene i læreplanen. Sluttdokumentasjon er fagbrev eller svennebrev. 

Øvingsoppgave til fag-/svenneprøve

Nye vg3-læreplaner finner du her 

Skriv ditt lærefag i søkefeltet og velg vg3-læreplan som er gyldig (LK20/Kunnskapsløftet 2020)

Søk læreplass innen 1. mars

Søknadsfristen for læreplass er 1. mars.

Søk på vigo.no

Lærekontrakt – digital signatur

Når lærebedriften og du er enige om å skrive lærekontrakt, får du en SMS om digital signering. Avsender er Difi Norge Posten. Logg deg på med elektronisk ID. I tillegg må du signere med elektronisk ID.

Du får en ny SMS når lærebedriften og fylkeskommunen har signert, og kontrakten er godkjent. Da finner du lærekontrakten på din profil på vigo.no.

Mer informasjon

Les mer om lærling på vilbli.no

Lærlingundersøkelsen

Når du har vært lærling i minst 11 måneder, blir du spurt om å svare på lærlingundersøkelsen

Utdanningsdirektoratet har behandlingsansvar for undersøkelsen.

Ta inn lærling?

Søk om å bli lærebedrift