Søk om å bli lærebedrift

For å kunne ta inn en lærling, må bedriften være godkjent av fylkeskommunen. 

Dere må først vurdere om bedriften vil bli medlem et opplæringskontor, eller være selvstendig lærebedrift. Innlandet fylkeskommune anbefaler nye bedrifter å melde seg inn i et opplæringskontor.

Medlem i opplæringskontor

Selvstendig lærebedrift

Hvis dere ikke vil melde bedriften inn i et opplæringskontor, kan dere søke om å bli godkjent som selvstendig lærebedrift. Selvstendige lærebedrifter må oppfylle kravene i opplæringsloven på egen hånd.

Informasjon om tilskudd og lærekontrakt