Læretid i Europa - Reis ut

Lærlinger i Innlandet kan søke om å ta 13-14 uker av læretiden i et europeisk land gjennom Internasjonalt servicekontor.

Relevant praksis

Fra Innlandet reiser det hvert år inntil 60 lærlinger til et av samarbeidslandene i Europa. Sammen med europeiske partnere sørger Internasjonalt servicekontor for at lærlingen får jobbe i en bedrift som er relevant for lærefaget. Lærlingen får språkopplæring i starten av oppholdet.

Lærlingene som reiser ut, får innsikt i en ny kultur, økt språkkunnskap og mulighet til å praktisere faget sitt i et annet land under andre forutsetninger.

Samarbeidsland

Danmark, Tyskland, Malta, Italia, Spania og Irland er landene lærlinger kan reise til. Oppholdet finansieres gjennom EU-programmet Erasmus+.

Positivt for lærebedriften

Lærebedriftene kan søke om å få mulighet til å besøke lærlingen i utlandet. På denne måten får de innsikt i hvordan bedrifter i et annet land jobber innenfor deres fag. Reisene organiseres gjennom Internasjonalt servicekontor og finansiert gjennom EU-programmet Erasmus+.

Les mer på reisut.no