Flertallet søker seg fortsatt til yrkesfag

11 910 ungdommer har søkt videregående skole. 58 prosent har valgt yrkesfag på Vg1.

En dame på pleiehjem som snakker med en ung helsearbeider - Klikk for stort bildeHelse- og oppvekstfag er et av 10 yrkesfaglige utdanningsprogram (illustrasjonsbilde) Mostphotos

Søknadsfristen til videregående opplæring gikk ut 1. mars. 

Søkertallene til videregående trinn 1 (Vg1) fordeler seg på 42 % til studieforberedende og 58 % til yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Dette er samme fordeling som de to foregående årene, selv om det er endringer mellom de enkelte utdanningsprogram.

Søkere til videregående skole

I alt har 11 910 søkere med ungdomsrett søkt videregående opplæring i skole i Innlandet fylkeskommune. Dette er en økning på 86 søkere sammenlignet med i fjor. 

Totalt har 13 184 søkt om skoleplass i vårt fylke, og dette er en økning på 199 sammenlignet med i fjor.

Søkere til læreplass

Det er en liten økning i antall søkere til videregående opplæring i bedrift. 

Antall søkere med ungdomsrett er 1166 mot 1141 på samme tidspunkt i 2023. Dette er søkere som har opplæring i bedrift på sitt førsteønske på søknaden.

Søkere med ungdomsrett til Vg1, fordelt på utdanningsprogram:

Søkere med ungdomsrett til Vg1, fordelt på utdanningsprogram per 2024
Utdanningsprogram 2020 2021 2022 2023 2024 %-andel søkere 2024 %-endring i perioden
Idrettsfag 454 437 487 500 555 11 22
Kunst, design og arkitektur 88 120 131 109 104 2 18
Musikk, dans og drama 161 121 144 151 131 3 -19
Medier og kommunikasjon 140 121 172 94 96 2 -31
Studiespesialisering 1454 1351 1164 1194 1276 25 -12
Sum studieforberedende 2297 2150 2098 2048 2162 42  
Bygg- og anleggsteknikk 335 360 422 408 364 7 9
Håndverk, design og produktutvikling 8 16 10 12 10 0 25
Elektro og datateknologi 385 365 403 380 449 9 17
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 78 85 74 88 99 2 27
Helse- og oppvekstfag, ordinært 588 570 514 500 519 10 -12
Helse- og oppvekstfag, 3-årig studiekompetanse 273 235 267 184 256 5 -6
IT og medieproduksjon 105 116 98 110 108 2 3
Naturbruk 189 205 202 193 199 4 5
Restaurant- og matfag 157 142 136 133 169 3 8
Salg, service og reiseliv 139 152 190 263 267 5 92
Teknologi- og industrifag 431 510 596 555 518 10 20
Sum yrkesfag 2688 2756 2912 2826 2958 58  
Totalt 4985 4906 5010 4874 5120    

Økningen fra 2023–2024 på 246 søkere skyldes i første omgang at antall søkere fra ungdomsskolen øker med nærmere 200, hvorav ca. 160 er ukrainske elever. I tillegg har antallet søkere fra kombinasjonsklasser økt med nærmere 40 søkere.

Søkere til påbygging til generell studiekompetanse

Søkere til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

Søkere som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen etter 2014 eller senere har rett til påbygging til generell studiekompetanse. Til dette tilbudet er det 307 søkere i 2024 mot 296 søkere i 2023.

Søkere til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse kan søkes av alle som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 innenfor et yrkesfaglig opplæringsløp. Til dette tilbudet er det 418 søkere med ungdomsrett i 2024 mot 377 i 2023.

Vedlegg

Kontaktpersoner