Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - Innlandet fylkeskommune

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skolen med å legge til rette for elever med særskilte behov.

PPT har en tverrfaglig bemanning bestående av pedagoger, spesialpedagoger og logopeder som arbeider med saker som har betydning for opplæring.

PPT tilbyr hjelp og veiledning til:

  • elever, lærlinger og lærekandidater
  • barn og ungdom som bor i barnevernsinstitusjoner og på helseinstitusjoner
  • lærere og ledelse ved de videregående skolene

Er du over 15 år kan du ta kontakt med PPT uten foresattes samtykke.

PPT arbeider med:

Fag- og lærevansker  

Vi hjelper deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff, eller har problemer med konsentrasjon og hukommelse.

  • Mattevansker
  • Lese- og skrivevansker
  • Konsentrasjonsvansker
  • Språkvansker

Psykiske vansker

Vi hjelper deg hvis du har vansker som går utover skolearbeidet og som kan medføre at du har behov for tilrettelegging eller spesialundervisning i kortere eller lengre perioder.

Slik jobber vi

Vi tilbyr samtaler, hjelp og veiledning i saker som har betydning for opplæring. Arbeidsformen er vanligvis rådgivnings- og støttesamtaler. Vi foretar utredninger og er sakkyndige i opplæringsspørsmål. Vi samarbeider med andre instanser etter behov.

Hvordan ta kontakt med PPT?

Elever og foreldre kan ta kontakt med skolen, eller direkte kontakt med PPT.

Lærlinger og lærekandidater kan også ta direkte kontakt, eller via veileder i bedriften.

PP-rådgivere på skolene i Innlandet fylkeskommune

PP-rådgivere i Innlandet
Skole  PP-rådgiver
Dokka vgs  May Johanne  S. Andersson
Elverum vgs  Elise Caroline Langaanes
Elverum vgs  Sandra Elisabeth Tomas
Elverum vgs  Randi Berg Rasen
Elverum vgs  Tone Kristin Killi
Gausdal vgs Ådne Kvehaugen
Gjøvik vgs Kristin Gauslaa Gilje
Gjøvik vgs Caroline Jeanette Myrdal
Hadeland vgs Jon Reidar Furulund
Hadeland vgs Liv Isaksen
Hamar katedralskole  Hege Cathrine Dybdal
Jønsberg vgs Anna Asbjørnsen Berg
Lena-Valle vgs Anne Habberstad
Lena-Valle vgs Helene Ruud Lunner
Lillehammer vgs Anne Britt Sørmo
Lillehammer vgs Ingvild Storesund
Lillehammer vgs Marit Birch (logoped)
Nord-Gudbrandsdal vgs Kristin Skauge Børud
Nord-Østerdal vgs Lisbeth Skiphamn Holten
Nord-Østerdal vgs Oddbjørn Flatgård
Nord-Østerdal vgs Anne Aarnes
Raufoss vgs Åsa Artelius
Raufoss vgs Marte Olivia Fremstad
Ringsaker vgs  Jan Magne Brenden
Ringsaker vgs  Kjersti Røhnebæk Brekke 
Sentrum vgs Pria Elise Nyeng
Skarnes vgs  Melanie Dzever
Solør vgs Ane Kartomten Øvergård
Stange vgs Anni Rogstad
Storhamar vgs  Elisabeth Torgersen
Storsteigen vgs Lisbeth Skiphamn Holten (Storsteigen)
Storsteigen vgs Oddbjørn Flatgård (Storsteigen)
Storsteigen vgs Anne Aarnes (Storsteigen)
Storsteigen vgs Randi Berg Rasen (Nordstumoen)
Storsteigen vgs Tone Kristin Killi (Nordstumoen)
Trysil vgs Tanja Køien Andersen 
Valdres vgs Marit Fauske
Vinstra vgs Laila Toppen 
Øvrebyen vgs Pria Elise Nyeng
Til toppen