Mobbeombud for barnehage og grunnskole

Mobbeombudet bistår deg som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak fra barnehagen og gjennom grunnskolen.

Mobbeombudet i Innlandet

Marianne Vigdal-Olsen

E-post:
marianne.vigdal-olsen@innlandetfylke.no

Marianne Vigdal-Olsen - Klikk for stort bilde

Rådgiver

for mobbeombudet i Innlandet

Lars Idar Vandli

E-post: 
lars.idar.vandli@innlandetfylke.no

Lars Idar Vandli - Klikk for stort bilde

Mobbeombudets kontakttelefon

  • Telefon: 404 08 611
  • Mandag–fredag kl. 09:00-15:00

De som ringer kommer til sentralbordet og blir satt videre til ledig ombud.

Mobbeombudets oppgaver

  • støtte og veilede barn, elever og foresatte i mobbesaker
  • skape dialog og oppfølging, også etter at saker er håndtert
  • gi informasjon og opplæring til barn, elever, foresatte og ansatte i barnehage og skole (forebyggende arbeid)
  • samarbeide med barn og unge, samt aktører som arbeider med barn og ungdom på ulike nivå (for eksempel elevråd, ungdomsråd, kommuner, barnehage- og skoleeiere, PPT, skolehelsetjeneste, politiet og frivillige organisasjoner)

Ombudet samarbeider med elev- og lærlingombudet om skolemiljø i videregående skole.

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Alle som ønsker hjelp eller veiledning angående mobbing eller knyttet til mobbesak, kan kontakte mobbeombudet.

Det kan være elever eller foresatte, men også ansatte, lærere, rådgivere og ledere i barnehager og skoler, og barnehage- og skoleeier. 

Mobbeombudet taler barnas og elevenes sak. Mobbeombudet har taushetsplikt.

Årsrapport for mobbeombudet

Årsrapport 2022-2023 for mobbeombudet i Innlandet (PDF, 985 kB)