Retningslinjer for lokalt gitt eksamen

Disse retningslinjene gjelder for fagkoder som hører inn under fagfornyelsen LK20:

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Innlandet fylkeskommune (PDF, 239 kB)

Fylkeskommunen har ansvaret

Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for alle lokalgitte eksamener i Innlandet. Dette gjelder også eksamen ved de skolene som ikke er fylkeskommunale. 

Målgruppene for retningslinjene er

  • alle som jobber med eksamen
  • sensorer
  • elever
  • lærlinger
  • privatister

Formål

Formålet med retningslinjene er å sikre en god og enhetlig gjennomføring av alle lokalt gitte eksamener. Retningslinjene skal gi en felles forståelse av rammer og ansvar, og bidra til å sikre forutsigbarhet og å tydeliggjøre forventninger.